region-ostergotland

Prisat arbete med AI-verktyg vid sårbedömningar

Med en app i telefonen som är kopplad till en AI-lösning, har hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping förenklat och förbättrat bedömningen av svårläkta sår. Klinikens kvalitetsarbete har nu lett till att appen har fått priset Quality Innovation Award, som delas ut i början av december.

Region Östergötland driver just nu ett omfattande arbete med en ny strategi för utveckling och kvalitet i vården. Och hand- och plastikkirurgiska klinikens användning av AI-verktyget för patienter med svårläkta sår, är ett bra exempel på hur vården kan införa ny teknik som snabbt ökar kvaliteten för patienterna. Moustafa Elmasry, överläkare, och Matilda Karlsson, sjuksköterska, har utvecklat användningen av appen för att mäta och bedöma svårläkta sår.

– Svårläkta sår kan ha olika läkningstider, berättar Moustafa Elmasry, och för att se om ett sår ökar eller minskar i omfattning har vi tidigare tagit ett foto och mätt med en linjal. Men de här patienterna träffar ofta många olika personer i vården och alla mäter inte exakt lika.

Ökar kvaliteten på vården

Med den nya appen tar vårdpersonalen en bild på såret med en mobiltelefon eller läsplatta. AI-verktyget bygger på hundratals erfarna läkares och sjuksköterskors bedömningar och ger snabbt besked om exakt hur stort såret är. Verktyget är kopplat till patientjournalen så att bilden och bedömningen också hamnar i patientens journal.

– Det här verktyget ökar kvaliteten på vården på många sätt, säger Moustafa Elmasry. Mätningen blir standardiserad och exakt, oavsett vem som gör den. Som läkare kan jag dessutom enkelt gå in och göra en bedömning i efterhand utan att ha träffat patienten.

– När vi mäter med linjal mäter vi såret där det är längst och bredast, säger Matilda Karlsson. Det är mer trubbiga mått och det är betydligt svårare att upptäcka skillnader i sårets storlek. Studier visar att spridningen när man mäter med linjal blir relativt stor. Med appens exakta mått upptäcker vi fortare om såret går åt rätt eller fel håll och kan sätta in ny behandling snabbt om det behövs.

Används runt om i Sverige

Kliniken började testa appen på svårläkta sår för ett och ett halvt år sedan. I dag används den på ett 50-tal kliniker runt om i Sverige, och även i primärvården och i kommunerna. Bland annat har Finspångs kommun drivit ett stort arbete med att införa metoden. Och nu har införandet och kvalitetsarbetet vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken lett till att appen Seewound har fått Quality Innovation Award, som delas ut av SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla instrumentet eftersom sår i vissa områden fortfarande är svåra att bedöma med appen.

– Ständig utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet i hälso- och sjukvården, säger Moustafa Elmasry. Patienter med svårläkta sår befinner sig på många ställen i vården – på specialistklinikerna, i primärvården och i hemsjukvården. Därför är det viktigt att vi hittar verktyg som säkrar samma nivå på vården överallt, med samma bedömningar.

– På sikt skulle man till och med kunna tänka sig att patienterna själva skulle kunna mäta sina sår hemma. På det sättet kan den här tekniken bli en del i omställningen till mer nära vård.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier