region-ostergotland

Världsunikt test av stamcellsbehandling vid bensår

I en världsunik studie ska sårmottagningen på Brännskadecentrum testa att behandla patienter med svårläkta bensår med stamceller. – Om studien faller väl ut skulle det hjälpa många patienter med svårläkta sår och på sikt innebära en revolution för brännskadevården, säger Folke Sjöberg, professor och överläkare vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.

Stamceller är en typ av outvecklade celler som har fördelen att de kan utvecklas att bli alla typer av celler i kroppen. De kan styras till att bli exempelvis skelettceller, nervceller eller hudceller. Stamceller är ett av de nya läkemedlen för avancerad terapi, så kallad ATMP, som man i framtiden tror kan komma att bota sjukdomar som cancer, Parkinsons sjukdom eller diabetes.

I dag används stamceller framför allt vid olika typer av blodsjukdomar, men nu ska stamcellsbehandling med GMP-framställda celler (good manufacturing process) för första gången i världen testas på patienter med svårläkta bensår. Studien görs vid sårmottagningen vid Brännskadecentrum på US och första patienten är rekryterad till studien.

– Vi samarbetar med ett företag i Lund som tar fram stamceller ur fettvävnad och renar ut dem, berättar Folke Sjöberg. Fördelen med de här cellerna är att de kan bli vilken typ av cell som helst, men också att de inte är antigena. Det innebär att kroppen inte reagerar på att cellerna inte är kroppens egna.

– Omkring 150 000 personer i Sverige lider av svårläkta bensår, säger Folke Sjöberg, ofta drabbas äldre personer och diabetiker. Det här skulle kunna vara en möjlig behandling och det har sett lovande ut i djurförsök. I stället för kroppens egna, trötta hudceller kommer unga, friska stamceller med en annan potential att skapa läkning.

Den första studien omfattar åtta patienter och handlar framför allt om att testa produkten, doseringen och kontrollera att patienterna inte får några reaktioner. Stamcellerna kommer i form av en lösning som hälls över bensåret.

– Givetvis vill vi också se att det blir en läkning, men det är inte i första hand effekten vi studerar i den här första studien, förklarar Folke Sjöberg.

Om försöken fungerar kan det få stor betydelse, inte bara för behandlingen av svårläkta sår. Förhoppningen är också att kunna använda metoden i brännskadevården. Inom brännskadevården pågår i dag forskning där man odlar nya hudceller från patientens egna celler. Problemet är att det tar lång tid att odla fram en bra cellkultur och att de cellerna är lite tröttare än friska stamceller.

– Om det här visar sig fungera skulle det kunna innebära en revolution för brännskadevården, säger Folke Sjöberg.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier