region-ostergotland

Temadag med våld mot äldre i fokus

Att få syn på det våld som riktas mot äldre personer kan vara svårt, men en bra början är att våga fråga om något verkar vara fel. Det gäller inte minst för personal inom vård och omsorg.

– Det är viktigt att öka medvetenheten om våldet mot äldre personer. Det kan vara svårt att upptäcka, så det är viktigt att vi inom vården vågar ställa frågor när vi misstänker att någon är drabbad. Det ingår också i vårt uppdrag som vårdpersonal att göra det, säger Johanna Simmons, läkare i geriatrik och adjungerad lektor vid Linköpings universitet som forskar om äldre personers utsatthet.

Den 23 november föreläser hon, tillsammans med några kollegor, om ämnet vid en temadag som anordnas av Region Östergötland i Equmeniakyrkan i Linköping. Målgruppen är hälso- och sjukvårdpersonal, men också de som arbetar inom hemtjänst, socialtjänst och i ideella organisationer.

Svåra situationer

En del av temadagen är just övningar i att våga fråga – och att veta hur svaren ska hanteras. Tre skådespelare dramatiserar olika svåra situationer, och sedan får deltagarna ge förslag på hur de kan hanteras. Efter det provas det nya sättet att agera i scenen.

– Det här kan vara svårt, så det är bra att öva. För att vi ska bli bättre på att upptäcka våld mot äldre personer så behövs dels kunskap, dels att de riktlinjer som finns blir mer kända. Socialstyrelsen har nyligen uppdaterat sina, och där står bland annat att vårdpersonal, förutom att erbjuda vård, ska guida den som är utsatt vidare till kommunal omsorg, socialtjänst, eller frivilligorganisationer, säger Johanna Simmons.

Inom begreppet våld mot äldre personer ryms inte bara fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Här finns också försummelse, som handlar om att en äldre person inte får sina behov tillfredsställda, till exempel genom att hen inte får den hjälp och stöd som behövs för att klara sitt dagliga liv. Våldet kan också röra den äldre personens ekonomi, som när tillgångar eller egendomar olovligen skrivs över på någon annan.

Mycket frustration

Ibland spelar också demenssjukdom in när det gäller våld mot äldre personer. Det kan handla om att det blir svårare att genom frågor få reda på vad det är som hänt, men också om att sjukdomen kan skapa mycket frustration hos såväl patienter och anhöriga, som vård- och omsorgspersonal.

– Våld uppstår ibland som en följd av att någon drabbats av en demenssjukdom. Det kan handla om påfrestande situationer som är svåra att hantera, och då kan konsekvensen bli att det leder till våld, även om man bryr sig om varandra och det inte finns någon intention att skada. Det finns mycket skamkänslor kopplat till detta. Ofta kan det vara så att den anhöriga vill berätta, och vill få hjälp, bara vi vågar fråga, säger Johanna Simmons.

Text: Gustav Borg

En vecka fri från våld

Temadagen om våld mot äldre personer är en del av kampanjen "En vecka fri från våld", som anordnas av Region Östergötland tillsammans med länsstyrelsen, länets kommuner och ideella aktörer. Syftet är att sätta extra fokus på våld i nära relationer.

Utbildningar och evenemang inom kampanjen: En vecka fri från våld Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier