region-ostergotland

Viktig kunskap om tidigt födda barn i ny avhandling

Mycket för tidigt födda barn som får ett tillskott av en typ av levande bakterier kan påverkas positivt i sin utveckling genom en bättre tillväxt av huvudet. Erik Wejryd, överläkare vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har i sin avhandling studerat kosttillskott av probiotika och även undersökt sammansättningen av oligosackarider i bröstmjölk till barn födda före graviditetsvecka 28.

De allra tidigast födda barnen löper stora risker att få problem kopplade till matningen. Problem som kan få konsekvenser även på lång sikt. Många har i början svårt att ta emot matning. Vissa utvecklar NEC (nekrotiserande enterokolit), som är en kraftig inflammation i tarmen. Dessa komplikationer påverkar barnets hälsa och tillväxt.

- Det här är ett viktigt forskningsområde, eftersom barnen påverkas av sin tidiga födsel hela livet, liksom även barnets familj, säger Erik Wejryd.

- Genom forskningen kan vi skapa förutsättningar för att barnen ska må så bra som möjligt även efter vårdtiden.

I studien som ligger till grund för avhandlingen ingick 134 barn, som fötts tidigare än graviditetsvecka 28 och med en födelsevikt mindre än 1000 g. Samtliga barn matades med bröstmjölk, vilket alla mycket för tidigt födda barn får. Vissa slumpmässigt utvalda barn fick fram till motsvarande graviditetsvecka 36 ett tillskott av en typ av probiotika (Limosilactobacillus reuteri), som är levande bakterier med positiva effekter. Bröstmjölk och avföringsprover samlades också in. Barnens utveckling följdes därefter upp vid två års ålder.

Syftet var att studera om tillskott av Limosilactobacillus reuteri förbättrar toleransen mot matning, förbättrar tillväxt, minskar risken för NEC samt förbättrar neurologisk utveckling bland extremt för tidigt födda barn. Dessutom var syftet att undersöka hur sammansättningen av oligosackarider, en typ av sockerarter, i bröstmjölk hänger ihop med utveckling av NEC.

Avhandlingen visar att tillskottet av probiotikan Limosilactobacillus reuteri inte förbättrade barnens tolerans mot matning. Däremot framkom att huvuds tillväxt för barnen som fick probiotika var bättre än hos de som inte fick probiotika. Effekten på huvudtillväxten hos barnen talar för att tarmfloran har betydelse för hjärnans utveckling. Skillnader i sammansättning av bröstmjölk kan förklara varför vissa bröstmjölksuppfödda barn ändå drabbas av tarmkomplikationen NEC.

- Avhandlingen ger ytterligare kunskap om att tarmfloran är betydelsefull för barns hälsa och hjärnans hälsa och utveckling, säger Erik Wejryd.

- Vi har också ökat förståelsen av bröstmjölkens positiva effekter på extremt för tidigt födda barn.

Probiotika och prebiotika till extremt för tidigt födda barn (Probiotics and prebiotics in extremely preterm infants) Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier