region-ostergotland

Alla vinner när sköra äldre får stöd

Både den enskilde och samhället tjänar på att de sköraste äldre patienterna fångas upp och får anpassad hjälp, visar distriktsläkaren Magnus Nord i sin forskning.

Med en nyutvecklad metod för att identifiera och stötta de äldre som har störst risk att hamna på sjukhus har antalet dagar på sjukhus minskat med 22 procent och vårdkostnaderna med 17 procent i gruppen.

Det är ett av resultaten i distriktsläkaren Magnus Nords avhandling där det nya arbetssättet har testats. Med hjälp av sökning i journaldata har de som bedöms vara skörast i gruppen identifierats. De har sedan fått ett erbjudande om deltagande av sin vårdcentral.

– Ett viktigt mål med arbetet är att undvika sjukhusvård, både för den som riskerar att hamna där och för att avlasta vården, säger Magnus Nord som jobbar på Vårdcentralen Valla i Linköping och de senaste åren har varvat arbetet med forskningen.

Den som läggs in på sjukhus kan bli mindre aktiv, riskerar att utsättas för sjukhusrelaterade infektioner och i en ovan miljö ökar fallrisken.

– Det finns förstås många äldre patienter som behöver läggas in på sjukhus. Det vi är intresserade av är den sjukhusvård som kan undvikas, säger Magnus Nord.

Digital modell

Eftersom vårdbehoven bland äldre är högst skiftande har en digital modell utvecklats för att hitta de tio procent med störst risk för att bli inlagda på sjukhus. Förutom en utökad hälsobedömning, anpassade insatser och uppföljning har deltagarna i studien också fått en personlig vårdkontakt.

– När vi har intervjuat patienterna efteråt så är det just den kontakten som har varit allra viktigast för dem. De har sluppit ställa sig i telefonkö utan har kunnat prata direkt med en sjuksköterska som känner dem, säger Magnus Nord.

Deltagarna har fått svara på frågor om allt från sin sociala situation till sömnsvårigheter. Om de upplever problem i sin vardag har åtgärder satts in. Det kan handla om anpassning av bostaden, medicinjustering eller hjälp av fysioterapeut.

Projektet har bedrivits på nio vårdcentraler i regionen. Resultaten har sedan jämförts med en lika stor kontrollgrupp från tio andra vårdcentraler. Totalt har 1 600 östgötar ingått i studien.

Magnus Nord lade fram sin avhandling, som har den svenska titeln Proaktiv primärvård för äldre personer med hög risk för sjukhusinläggning, i början av oktober.
Forskningen kommer att fortsätta i ett nytt projekt tillsammans med Region Jönköpings län där bland annat ökat fokus läggs på samverkan med kommunerna.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier