region-ostergotland

Så påverkade pandemin östgötarna

En tredjedel av tonårstjejerna uppger att de känner ångest nästan varje dag. Över 40 procent av de unga männen är stillasittande mer än 10 timmar om dagen. Det är några negativa hälsotrender som förstärkts under covid-19-pandemin. Det visar en ny rapport från Region Östergötland. Där konstateras också att risken för ohälsa förstärkts i socioekonomiskt redan utsatta grupper, vilket i sin tur gör att ojämlikheten i hälsa ökar ytterligare.

Rapporten "Covid-19-pandemins påverkan på människors liv och hälsa i Östergötland" lyfter fram befolkningens egna röster och beskrivningar av att leva i en pandemi. Den är framtagen för att öka kunskapen om pandemins effekt på östgötarna, och ska också vara ett underlag för insatser som ger mer jämlik hälsa, och stärker befolkningens chanser att klara av framtida pandemier.

Till de dominerande riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom eller död i covid-19 hör stigande ålder, underliggande sjukdomar och fysisk skörhet, samt låg inkomst, låg utbildning och att vara född i utlandet. Under pandemin har risken för ohälsa förstärkts hos socioekonomiskt utsatta människor där risken sedan tidigare redan är högre.

– Rapporten visar tydligt att hälsofrämjande och förebyggande insatser är fortsatt viktiga för folkhälsan i länet, liksom arbetet med att minska ojämlikheterna i vården. Riktade hälsosamtal och en ökad samverkan mellan primärvården och civilsamhället, är två exempel på arbete som sker inom Region Östergötland i det här spåret, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Hög vaccinationsvilja

Under 2020, pandemins första år, var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Medellivslängden i Sverige och Östergötland minskade under samma år för första gången på hundra år, enligt rapporten. Under 2021 minskade de covid-19-relaterade dödsfallen, och en stor bidragande orsak var sannolikt den massvaccinering som snabbt kunde starta. Vaccinationsviljan bland befolkningen i Östergötland är hög. 88 procent är vaccinerade mot covid-19 med minst två doser.

En annan direkt effekt av pandemin är att 966 östgötar har fått diagnosen postcovid. De flesta är kvinnor och det är främst personer i åldern 40 till 50 år som drabbats.

Sociala kontakter viktiga

Flera negativa hälsotrender förstärktes också under pandemin, som ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa och stillasittande. Var tredje ung kvinna (33 procent) uppger att de känner ångest nästan varje dag, medan 41 procent av de unga männen uppger att de är stillasittande mer än 10 timmar per dag.

– En lärdom som pandemin gett många är hur viktigt det är med sociala sammanhang och kontakter för att må bra. Det är något som särskilt yngre ger uttryck för, säger Lena Lundgren.

Pandemin förde även med sig vissa positiva effekter, visar rapporten, som att fler östgötar tillbringade mer tid utomhus i skogar och i parker. Att delvis kunna arbeta på distans har också gjort att en del upplevt att det varit lättare att få ihop sitt familjeliv, tack vare att restiden till och från jobbet minskat.

Text: kommunikationsenheten

Fakta/Bakgrund

Rapporten bygger på tre enkäter:

• Hälsa på lika villkor – nationell befolkningsenkät som Folkhälsomyndigheten ansvarar för.
• Livsvillkor, stress och hälsa – befolkningsenkät som genomförs av Region Östergötland och Linköpings universitet.
• Ungdomsenkäten Om mig – årlig enkät riktad till elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. Genomförs av Region Östergötland, länets kommuner och länsstyrelsen.

Länk till rapporten Covid19-pandemins påverkan på människors liv och hälsa i Östergötland Pdf, 1.5 MB. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier