region-ostergotland

Fullmäktige valde ny regionstyrelse

Idag har nya regionfullmäktige haft sitt första beslutssammanträde sedan valet. På dagordningen stod bland annat val av ny regionstyrelse och presidium i fullmäktige. Marie Morell (M) blir ny ordförande i regionstyrelsen och Nils Babtist (L) regionfullmäktiges ordförande.

På dagordningen för nya regionfullmäktige stod bland annat val av fullmäktiges presidium, regionstyrelse och revisorer. Till ordförande i regionfullmäktige valdes Nils Babist (L), Elvira Wibeck (KD) valdes till 1:e vice ordförande och Rebecca Hägg (S) till 2:e vice ordförande.

Till ordförande i regionstyrelsen valdes Marie Morell (M), till 1:e vice ordförande Alexander Höglund (L) och till 2:e vice ordförande Kaisa Karro (S).

Regionfullmäktige fattade också bland annat beslut om ny länstransportplan.

Vid en efterföljande pressträff presenterade Region Östergötlands nya politiska ledning, som går under namnet Östgötasamverkan och består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, sitt förslag till treårsbudget med fokusområden. Budgeten kommer att beslutas av regionfullmäktige den 23 november.

Vid pressträffen presenterades också de politiskt förtroendevalda som föreslås leda hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och regionutvecklingsnämnden under mandatperioden. Nämndernas presidier och ledamöter väljs formellt vid nästa regionfullmäktige och tillträder efter årsskiftet.

Text: kommunikationsenheten

Dessa politiskt förtroendevalda föreslås leda Region Östergötlands nämnder:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fredrik Sjöstrand (M), ordförande
Annicki Oscarsson (KD), 1:e vice ordförande
Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Jan Owe-Larsson (M), ordförande
Annette Ohlsson (M) 1:e vice ordförande
Annsofi Ramevik (S) 2:e vice ordförande

Regionutvecklingsnämnden
Per Larsson (KD), ordförande
Anna Nilsson (M), 1:e vice ordförande
Eva Andersson (S), 2:e vice ordförande.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier