region-ostergotland

Rekommendation till barn om vaccination mot covid-19 ändras

Folkhälsomyndighetens rekommendation till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot covid-19 ändras 1 november. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga. Fortsättningsvis är det endast barn som tillhör riskgrupp för covid-19 och har blivit bedömda av barnläkare som kommer att erbjudas vaccination.

Få barn och unga har blivit allvarligt sjuka av covid-19 under pandemin. Aktuell kunskap och epidemiologi visar att virusvarianterna för SARS-CoV-2 ger alltmer lindriga symtom för grundfriska barn och unga, samt att immuniteten i gruppen är mycket hög. Region Östergötland kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och enbart erbjuda vaccination mot covid-19 till barn och unga i riskgrupp.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier