region-ostergotland

Årets influensavaccinering startar

Den 8 november börjar vaccinationerna mot årets influensa i Region Östergötland. Inledningsvis prioriteras personer som är 65 år eller äldre, och alla med ökad risk för att bli svårt sjuka.

Region Östergötland erbjuder alla från 65 år och uppåt vaccination mot influensa. Det gäller även personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, exempelvis de som har kraftigt nedsatt immunförsvar, kroniska hjärt- och lungsjukdomar, diabetes, och kvinnor som är gravida efter vecka 12.

– Genom att vaccinera dig får du ett skydd mot årets influensa, samtidigt som du skyddar de människor som finns nära dig från smitta, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare inom Region Östergötland.

Immuniteten har gått ner

Säsongsinfluensan kan ge hög feber, frossa, hosta och muskelvärk, som sedan kan följas av trötthet som sitter i under flera veckor.

På grund av att vi höll avstånd under pandemin registrerades inga fall av influensa i länet under 2020. Året efter ökade antalet, men var ändå förhållandevis få. Karin Festin, som är biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland, ser med viss oro på vad som kan komma härnäst.

– Någon gång kommer vi att få en tuffare influensasäsong, eftersom immuniteten gått ner på grund av att influensan inte rört sig så mycket i befolkningen de senaste åren, säger hon.

Eftersom coronapandemin inte är över, erbjuder regionen också en höstdos covid-19-vaccin samtidigt som influensavaccineringen.

– Det är viktigt att komma ihåg att influensavaccinet inte skyddar mot covid-19, och vice versa, säger Karin Festin.

Andra alternativ

Influensvaccineringen pågår till och med februari nästa år. Den utförs på vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala, samt på vårdcentraler.

Från och med den 5 december erbjuds influensavaccin även till personer under 65 år som inte har en ökad risk för att bli svårt sjuka. För den här gruppen är vaccineringen inte avgiftsfri. Sprutan ges på någon av de tre vaccinationscentralerna, eller hos en privat vårdaktör.

Text: Gustav Borg

Årets vaccinering mot influensa

Startar den 8 november. Pågår till och med februari.

Personer som rekommenderas vaccin:

  • De som är 65 år och äldre.
  • Den som är gravid efter vecka 12.
  • De som har kroniska hjärt- och lungsjukdomar, kronisk lever- och njursvikt, diabetes typ 1 och typ 2, kraftigt nedsatt immunförsvar, funktionsnedsättningar, kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer med en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i influensa.

Mer information, bland annat om tidsbokning och drop in: 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier