region-ostergotland

Ansöker om nationellt uppdrag inom epilepsikirurgi

Region Östergötland kommer att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare ett område. Denna gång gäller det epilepsikirurgi.

Regionstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att Region Östergötland ska ansöka om tillstånd för nationell högspecialiserad vård inom området epilepsikirurgisk utredning och behandling.

Universitetssjukhuset i Linköping har bedrivit avancerade utredningar och epilepsikirurgi sedan 1995. Sedan 2016 finns en integrerad enhet där klinikerna för neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi, barn- och ungdomsmedicin och radiologi ingår. Den senaste femårsperioden har i genomsnitt ett tiotal patienter behandlats per år. Antalet patienter förväntas öka genom ett nationellt uppdrag.

Idag bedrivs vård inom området för barn från 15 år och uppåt. För att fullfölja åtagandet i enlighet med utlysningen skulle det behövas multiprofessionell kompetensförstärkning för omhändertagande av yngre barn. Därför avsätter regionstyrelsen även ekonomiska medel till kompetensförstärkning under en uppstartsfas.

"Stort värde"

– Den högspecialiserade vården är viktig för Region Östergötland, den skapar stort värde för patienterna både här i Östergötland och nationellt. Därför är jag stolt över att vi nu ansöker om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området epilepsikirurgisk utredning och behandling, regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Ansökan görs till Socialstyrelsen och det är nämnden för nationell högspecialiserad vård som fattar beslut om tillstånden. Sedan den nuvarande modellen för nationell nivåstrukturering infördes 2018 har regionerna ansökt om och tilldelats ett antal olika uppdrag. Region Östergötland har hittills fått tre tillstånd att bedriva högspecialiserad vård med nationellt åtagande. Det gäller inom avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning, viss vård vid neuromuskulära sjukdomar och viss vård vid osteogenesis imperfecta, det vill säga medfödd benskörhet. Regionen har också ansökt om nationella uppdrag inom könsdysfori och vulvacancer, där beslutsprocessen fortfarande pågår. Universitetssjukhuset i Linköping bedriver också högspecialiserad brännskadevård utifrån den tidigare rikssjukvårdsmodellen.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier