region-ostergotland

Nytt styre i Region Östergötland

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar ett nytt politiskt styre i Region Östergötland. För att få egen majoritet har en sakpolitisk överenskommelse gjorts med Sverigedemokraterna.

Det var vid en pressträff på måndagen som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna meddelade att de tillsammans kommer att styra Region Östergötland under de kommande fyra åren. Det nya styret går under namnet Östgötasamverkan. För att få egen majoritet har en sakpolitisk överenskommelse gjorts med Sverigedemokraterna.

– Det blir ett borgerligt styre och vi kommer att samverka för ett ännu bättre Östergötland. Det finns mycket som är bra men vi vill också vara tydliga med de utmaningar vi står inför, som till exempel alltför långa vårdköer, säger Marie Morell (M).

Representanterna för det nya politiska styret framförde att de kommer att fokusera på kärnverksamheten och gav exempel på områden de ska satsa på under mandatperioden. De pekade bland annat på tillgänglighet, primärvård, psykisk hälsa, kvinnors hälsa och kollektivtrafik.

– Vi vill att alla östgötar ska ha tillgång till en god infrastruktur för kollektivtrafik. En översyn av kollektivtrafiken ska göras och landsbygdens intressen kommer att vara i fokus, säger Per Larsson (KD).

Attraktiv arbetsgivare

Ytterligare exempel på områden som prioriteras av det nya styret är ett starkt näringsliv i länet och att göra Region Östergötland till en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

– Det är av högsta prioritet att till exempel se till att alla medarbetare har en bra arbetsmiljö, säger Alexander Höglund (L).

Ett mer detaljerat sakpolitiskt innehåll kommer att presenteras i samband med att en gemensam budget läggs fram vid regionfullmäktiges sammanträde den 23 november.
Sverigedemokraterna höll en separat pressträff under måndagen.

– Vi kommer att föra en kontinuerlig dialog med de tre partierna i styret och det ger oss möjlighet att påverka politiken och göra Östergötland bättre, säger Richard Svensson (SD).

Den nya politiska ledningen väljs formellt den 1 november vid regionfullmäktiges sammanträde.

Text: Cecilia Ottosson

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier