region-ostergotland

Flyktingar från Ukraina erbjuds vaccination

Region Östergötland kommer att erbjuda kostnadsfri vaccination till personer från Ukraina som har dåligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Erbjudandet omfattar både asylsökande och dem som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige omfattar elva sjukdomar. Sjukdomsförekomsten är låg, vaccinationstäckningen är hög och förtroendet för programmet är högt. En uppföljning från Folkhälsomyndigheten visar att i januari 2020 var 97 procent av 2-åringarna födda 2017 fullvaccinerade.

I många andra länder är vaccinationstäckningen betydligt längre. Det gäller bland annat i Ukraina, som bland annat har haft utbrott av mässling. Folkhälsomyndigheten har publicerat en genomgång av smittskyddsinsatser som bedöms som nödvändiga för personer från Ukraina som söker skydd i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att erbjuda vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta och att detta bör prioriteras oavsett ålder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att denna vaccination ska erbjudas i Region Östergötland, och att den ska vara kostnadsfri för patienten. Erbjudandet omfattar skyddsbehövande från Ukraina som vid en medicinsk bedömning visar sig ha ett ofullständigt skydd mot dessa sjukdomar, och gäller därmed även asylsökande och dem som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.

– Att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar är verkligen prioriterat. Min förhoppning är att de som erbjuds vaccination väljer att tacka ja, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier