region-ostergotland

Karriär inom undersköterskeyrket

Undersköterskans viktiga och övergripande roll i operationsverksamheten lockade Emelie Johansson att vidareutbilda sig. Nu läser hon på halvtid till specialistundersköterska inom operation och anestesi. – Det är roligt att man som undersköterska har möjlighet att utvecklas, säger hon.

När Emelie Johansson började arbeta inom hemtjänsten blev det klart för henne att det var i vården hon hörde hemma. Efter ett par lärorika år som undersköterska på vårdavdelning kände hon att hon ville utveckla sig ytterligare, och bestämde sig för att utbilda sig till specialistundersköterska inom operation och anestesi.

Emelie arbetar i dag på Thorax- kärloperation samtidigt som hon studerar på halvtid. Utbildningen består av föreläsningar, basgruppsarbeten, simuleringsövningar och praktisk träning.

– Det är en väldigt bra och strukturerad utbildning på distans med vissa bestämda träffar under terminen, säger hon.

Undersköterskans roll i operationssalen

I varje termin ingår praktik eller lärande i arbete (LiA). Det ger studenterna chansen att tidigt bli en del av operationsverksamheten och skapar också kontakter som blir viktiga för framtiden. För Emelie har praktiken varit uppskattad även om hon inte är ny i undersköterskeyrket.

– Att komma till operation är en helt ny värld. Jag valde den här inriktningen just för att det är en så speciell miljö där man som undersköterska har en viktig roll, säger Emelie.

En specialistundersköterska inom anestesi och operation har en dubbel kompetens som gör det möjligt att vara med patienten under hela flödet, från preoperativ till postoperativ vård. Det skapar en trygghet för patienten i en annars ganska utsatt situation.

– Jag som undersköterska är ju den som jobbar närmast patienten. Jag är den som är osteril i den sterila miljön och ska serva både operationspersonalen, narkospersonalen och patienten, så jag har en övergripande blick över allt som sker, säger Emelie.

Varierat arbete

Som specialistundersköterska får Emelie också ökad kunskap om till exempel medicinteknisk utrustning, instrument och dokumentation. Hon har olika delegeringar, kan sätta infarter och kateter och har kunskap om förebyggande arbete som ökar patientsäkerheten.

– Det är mycket man gör som undersköterska. Det är ett väldigt varierat arbete och aldrig tråkigt, säger Emelie.

Text: kommunikationsenheten

Låter undersköterskeyrket intressant?

I Östergötland finns såväl vård- och omsorgsprogrammet som YH-utbildningar på flera orter över hela länet. Utbildarna är certifierade och samverkar inom Vård- och omsorgscollege tillsammans med Region Östergötland, länets kommuner och andra arbetsgivare för att erbjuda kvalitativa och konkurrenskraftiga utbildningar och arbetsplatser.

Träffa utbildare och arbetsgivare

Den här veckan har du chansen att träffa och prata med utbildare och arbetsgivare inom vård- och omsorgscollege. De finns på plats på Stora torget i Linköping torsdag-lördag.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier