region-ostergotland

Förnyad strategi för arbetet mot beroende

Nu finns en förnyad regional strategi för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Östergötland.

Sedan 2014 finns det en regional strategi för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Nu har det regionala ANDTS-rådet tagit fram en ny strategi. Länsstyrelsen Östergötland håller samman arbetet och Region Östergötland ingår i rådet tillsammans med fyra av länets kommuner (Linköping, Norrköping, Motala och Ödeshög), Polisområde Östergötland och Länsstyrelsen.

Det övergripande målet för ANDTS-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

– Skadligt bruk och beroende av olika slag innebär ett stort lidande för den som drabbats och även för omgivningen. Det är viktigt att vi med gemensamma krafter arbetar med förebyggande insatser. Det gemensamma ANDTS-arbetet i Östergötland är viktigt för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela Östergötland, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C), som ingår i ANDTS-rådet.

För att uppnå det övergripande målet finns sju långsiktiga delmål som anger inriktningen för ANDTS-arbetet i sin helhet. Till målen knyts prioriterade insatsområden som ska vägleda arbetet under strategiperioden 2022–2026.
Några av nyheterna i strategin är en ökad samverkan med brottsförebyggande uppdrag inom Länsstyrelsen, kommunerna och polisen. Det är även ett ökat fokus på narkotika, till exempel införs nollvision när det gäller narkotikarelaterad dödlighet. Nytt är även att strategin för första gången omfattar insatser för att förebygga spel om pengar, användning av nikotinprodukter och att motverka användningen av lustgas i berusningssyfte.

Regional ANDTS-strategi Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier