region-ostergotland

Östergötland först i landet med karriärstege för läkare

Som första region i landet har Region Östergötland tagit fram en karriärstege för läkare. - Karriärstegarna är ett sätt att göra de interna karriärvägarna och möjligheten till professionell utveckling inom yrket tydligare för medarbetarna, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland.

Region Östergötland införde de första karriärstegarna, för sjuksköterskor och barnmorskor, redan 2019. Karriärstegarna visar på ett enkelt och konkret sätt hur medarbetarna kan ta nya steg i sin karriär, det kan handla om att fördjupa sin yrkeskunskap eller satsa på specialisering eller forskning. Sedan den första karriärstegen kom har ytterligare ett tiotal arbetats fram och nu finns det alltså även en för läkare.

– Läkare är en yrkesgrupp som redan i dag har relativt tydliga karriärvägar, säger Zilla Jonsson. I Region Östergötlands karriärstege har vi samlat och visualiserat de delarna, som exempelvis specialisering och konvertering till överläkare, men vi har också tydliggjort de karriärsteg som ligger däremellan.

Med karriärstegen för läkare finns det nu karriärstegar för alla de största yrkesgrupperna i Region Östergötland, vilket motsvarar två tredjedelar av medarbetarna. Målet på sikt är att alla större yrkesgrupper ska ha en karriärstege.

– Karriärstegarna skiljer sig något mellan olika yrkesgrupper, men gemensamt är att de har olika karriärnivåer definierade, säger Zilla Jonsson. På varje nivå anges vilken kompetens som krävs för den nivån och för att ta steget till nästa. Karriärstegarna bidrar till en hållbar kompetensförsörjning där Region Östergötland kan attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier