region-ostergotland

Ny studie kring säkrare personförflyttningar

Personförflyttningar är ett område med hög skaderisk för både vårdpersonal och vårdtagare. Nu startar Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland en studie för att öka kunskapen om personförflyttningar.

– Just nu rekryterar vi hälso- och sjukvårdsenheter och vårdboenden till studien, säger Charlotte Wåhlin, forskningsledare för projektet.

Personförflyttningar i vård och omsorg är ett högaktuellt område. Varje år anmäls omkring 2 600 belastningsolyckor inom vård och omsorg till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket inledde i slutet av september en insats med cirka 1 500 inspektioner inom bland annat hemtjänsten, på vårdcentraler och i specialistläkarverksamhet.

Nytt delprojekt

Arbets- och miljömedicin vid Region Östergötland har under flera år bedrivit forskning med särskilt fokus ligger på säkrare personförflyttningar, inom ramen för forskningsprojektet "Patient and Workers Safety Study" (PAWSS). Forskargruppen har även ett uppdrag från Myndigheten för arbetsmiljökunskap att ta fram en vägledning för hur arbetsplatser kan arbeta för säkrare personförflyttningar, som ska presenteras i december i år.

I februari 2023 startar ytterligare ett delprojekt inom ramen för forskningsprojektet, där forskarna ska jämföra två olika metoder att arbeta praktiskt och strategiskt med säkra personförflyttningar.

- De deltagande enheterna rekryteras från hela Sverige och kommer att lottas till en av två olika metodiker, men båda grupperna får ta del av den senaste utbildningen inom området. De får också stöd att införa den nya vägledningen som kommer i december. Sedan ska vi utvärdera hur metodikerna fungerar för att stärka arbetet med säkrare personförflyttningar, fortsätter Charlotte Wåhlin.

"Stärka arbetsmiljön"

Studien pågår i fyra månader och på vårdenheten skapas ett team med fem-sex personer som implementerar metodiken. I teamet ingår en chef, företrädare för olika professioner och skyddsombud.

– För de som deltar i forskningsprojektet är det här en möjlighet att stärka arbetsmiljön, öka lärandet i verksamheten och ligga i framkant när det gäller kunskapen om personförflyttningar, säger Charlotte Wåhlin som driver forskningsstudien tillsammans med ergonom och doktorand Sebastian Buck.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier