region-ostergotland

Sommarsäsongen i Östergötland visar på stark återhämtning

Antalet gästnätter på kommersiella turistboenden uppgick till omkring en miljon i Östergötland under juni, juli och augusti. Det visar ny statistik från Tillväxtverket.

Den nationella inkvarteringsstatistiken publiceras varje månad av Tillväxtverket och den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Dessa siffror används som en av flera indikatorer för att visa på hur besöksnäringen mår i regionen, mätetal som följs upp varje månad och ligger som grund för insatser planerade av Region Östergötland.

"Mycket arbete bakom"

– Även om ett av målen i Region Östergötlands uppdaterade besöksstrategi ska bidra till att prioriterar insatser som syftar till att öka beläggningen under perioden september-maj är vi självklart väldigt glada för detta resultat. Mycket arbete ligger bakom dessa siffror och regionens aktörer och destinationer gör ett fantastiskt jobb, säger Hanna Nord, strateg besöksnäring i Region Östergötland.

Det övergripande målet för besöksnäringsstrategin är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och ökar regionens attraktivitet. De tre delmålen fokuserar på att öka antal övernattande besökare september till maj, ökad lönsamhet för besöksnäringens aktörer samt att stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på året runt.

Utländska besökare åter

Att de internationella gästerna har återvänt har bidragit till ökningen som visar det största antalet besökare någonsin i regionen, över 1 miljon besökare fördelat under juni, juli och augusti. Sammanlagt stod de utländska turisterna denna sommar för ungefär en femtedel av gästnätterna i Östergötland. Flest gästnätter stod besökare från Tyskland, Norge och Nederländerna för.

– Det är som sagt glädjande nyheter att sommarsäsongen gått bra, vilket kommer att vara extra viktigt för de verksamheter som även har öppet året om. Dessa verksamheter går en tuff höst till mötes med utmaningar som kompetensbrist och de skenande el- och bränslepriserna vilket kan bidra till minskat resande för både affärs- och fritidsresenärerna samt konferensdeltagare, fortsätter Hanna Nord.

Även perioden januari-maj 2022 slog rekord i antalet besökare till Östergötland. En ökning på 9 procent mot tidigare rekordet som sattes 2019.

Text: kommunikationsenheten

Stöd för företag

Det finns hjälp att få för den som behöver, både när det gäller energieffektivisering och möjligheten att söka ekonomiskt stöd för att utveckla sitt företag och onlineverktyg som stöd för bredda sitt utbud av produkter och hitta nya målgrupper. På "För branschensidan" på www.visitostergotland.se under Företagsstöd finns aktuella insatser för företag samlade.

Nationell inkvarteringsstatistik

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik. Den redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör:
Tillvägverkets tillväxtdata Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier