region-ostergotland

Samverkan ger tryggare vård för barn

Ett väntrum på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) har förbättrats för barn. Det är en del i ett samarbete mellan specialistsjukvården för barn och specialistsjukvården för vuxna för att skapa en tryggare vård för barnen.

– Vi samverkar med barnens bästa i centrum. Vårt samarbete ger trygghet för barnen och om de är nöjda och trygga är det enklare för oss att ge dem bra vård, säger Per Nyman, överläkare i barnonkologi och hematologi vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus på US.

Där finns barnavdelningen för onkologi, neurokirurgi och diabetes (BOND) liksom barndagvården onkologi. De verksamheterna samverkar med strålenheten vid onkologiska kliniken på US. Det är en specialistklinik för vuxna som varje år tar emot omkring 1 500 vuxna från Sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköpings län och Kalmar). Men hit kommer också de cirka 10 barn per år som behöver strålbehandling. På enheten görs en barnanpassad vårdplanering tillsammans med barnen och närstående. För att barnen ska känna sig trygga i miljön har nu även ett väntrum utvecklats för dem, i samverkan mellan strålenheten och lekterapin på barn- och ungdomssjukhuset.

Viktigt med lek

– Det är viktigt att barnen får leka här för att tänka på lite annat innan de ska in på behandlingen. Vi hade en del leksaker tidigare, men nu finns det mer och personalen på lekterapin har gett oss råd om leksaker som är anpassade för olika åldrar, säger Vera Loorents, sjuksköterska vid strålenheten.

Samarbetet har även inneburit att personalen på lekterapin har fått värdefull kunskap om strålbehandling som kommer barnen till nytta:

– Jag har fått se hur fantastiskt personalen möter barn vid en strålbehandling. När barnen kommer till oss betyder det jättemycket att jag vet hur den går till så jag kan förklara det för dem genom leken, säger Petra Lindsmyr, lekterapeut och förskollärare.

Text: Cecilia Ottosson

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier