region-ostergotland

Vinnova tog del av Östergötlands innovationsbredd

En presentation av Östergötlands innovationsekosystem, diskussioner om stöd till Östergötlands näringsliv och spännande nedslag i ett par av regionens styrkeområden. Det var innehållet när en grupp från innovationsmyndigheten Vinnova nyligen besökte Östergötland för ett studiebesök.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har i uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Ett av myndighetens områden är Ekosystem för innovativa företag, som nyligen besökte Östergötland.

– De ville veta mer om hur vi jobbar med vårt innovationsekosystem och hur vi samverkar med våra innovationsmiljöer, säger Niklas Tideklev, strateg inom innovation och näringsliv på Region Östergötland.

Under studiebesöket berättade företrädare för både Region Östergötland och olika innovationsmiljöer om samarbetet och det samlade erbjudandet till näringslivet från aktörer som exempelvis LEAD, ALMI samt Norrköpings och Linköpings Science Park.

– Vi berättade om hur vi jobbar för att stötta affärsutvecklingen utifrån företagens behov i olika faser, säger Niklas Tideklev. Det blev också en hel del diskussion om hur stödet till Östergötlands näringsliv kan utvecklas och hur vi kan samarbeta med Vinnova framåt om exempelvis finansiering, styrning, missionsdrivna arbetssätt och liknande.

Gruppen från Vinnova fick också en närmare inblick i flera av regionens styrkeområden. Ett område som visades upp var avancerade material, där fokus låg på tryckt och organisk elektronik. Där gavs presentationer av företagen Ligna Energy och DP Patterning och även en inblick i forskningen på området från professor Magnus Berggren på Linköpings universitet. Ett annat nedslag gjordes inom cybersäkerhet där företagen Link 22 och Sectra, samt även Linköping Science Park, berättade om senaste nytt inom området.

– Det blev ett par riktigt bra dagar där vi fick berätta om hur vi samverkar i innovationsstödsystemet, visa upp några av våra spetsområden i Östergötland och även diskutera viktiga frågor när det gäller stöd och finansiering, säger Niklas Tideklev.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier