region-ostergotland

Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken i Östergötland

Region Östergötland fortsätter att satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik, både i stad och på landsbygden. Det är en del av innehållet i den trafik- och verksamhetsbeställning för 2023-2025 som trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutade om i dag.

Det är främst på landsbygderna i Finspång och Mjölby som förändringar görs under nästa år. Det handlar om att trafiken utökas med helgtrafik, som tidigare inte funnits. Syftet är bland annat att öka möjligheten för människor att kunna resa kollektivt till tätorterna.

– Kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för många människor. Vi arbetar ständigt för att förbättra den, få fler resenärer, hitta nya lösningar och minska klimatpåverkan. De här trafikförändringarna bidrar till en mer attraktiv kollektivtrafik på landsbygderna och innebär att den kan konkurrera med bilen, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Högt satta politiska mål för kollektivtrafiken

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutar varje år om omfattningen och innehållet i uppdraget till Östgötatrafiken kring länets kollektivtrafik. Nämnden utgår från de övergripande politiska målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

– Vi måste som samhälle ställa om och öka andelen hållbara transporter. Det kräver ett attraktivt kollektivtrafikutbud i stora delar av länet och att vi säkerställer att vi har rätt utbud på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Trafikförändringarna som görs nästa år möter våra mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, säger Julie Tran.

Stärka kollektivtrafiken

Förutom utvecklingen av själva trafiken planeras flera olika projekt och aktiviteter som ska stärka kollektivtrafiken i Östergötland under de kommande åren. Dit hör till exempel att delta i och stödja forskningsprojekt som rör förnybara drivmedel, självkörande fordon och digital utveckling. Dit hör också att införa ett nytt bokningssystem för färdtjänst och sjukresor och för den anropsstyrda kollektivtrafiken, som ska ge resenärerna bra möjligheter till självservice. Ett annat exempel är ökad samverkan med länets kommuner för att gemensamt utveckla kollektivtrafiken, bland annat genom att förbättra framkomligheten i tätorterna för både stads- och landsbygdstrafiken.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier