region-ostergotland

Höstdos vaccin till alla vuxna i länet

Nu erbjuder Region Östergötland alla som är 18 år eller äldre en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

Med höst och vinter följer en allmänt ökad risk för spridning av viruset som orsakar covid-19. Efter de äldre åldersgrupperna, och personer som befinner sig i riskgrupp, så erbjuds nu alla östgötar från 18 år en höstdos vaccin mot sjukdomen.

– Vi vill ge alla vuxna en möjlighet att förbättra sitt vaccinskydd inför hösten och vintern. Vaccinering är fortfarande vårt bästa verktyg för att förhindra svår sjukdom och död på grund av covid-19, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Precis som tidigare skickas erbjudandet till digitala brevlådor för dem som anslutit sig till det, eller med vanlig post.

Sprutan ges på vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala, samt på vissa vårdcentraler.

En påfyllnadsdos ges tidigast fyra månader efter den senaste vaccineringen.

– Jag vill också uppmana alla som ännu inte tagit de tidigare doserna att göra det för att få ett grundläggande skydd mot covid-19, säger Kerstin Jonsson.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier