region-ostergotland

Läget i valet till regionfullmäktige

Röstsammanräkningen i valet till regionfullmäktige pågår fortfarande. Tidigast i nästa vecka kommer det slutgiltiga valresultatet att kunna presenteras.

Hittills har 299 av 306 valdistrikt räknats i valet till regionfullmäktige i Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland är regional valmyndighet och ansvarar för rösträkningen i länet. Rösterna till riksdagen räknas först, därefter rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Alla sammanräkningar beräknas vara klara cirka två veckor efter valdagen, enligt valmyndigheten.

På valmyndighetens webbplats finns mer information om den fortsatta röstsammanräkningen och det preliminära valresultatet i Region Östergötland.

Den 18 oktober sammanträder regionfullmäktige med de nyvalda ledamöterna för första gången.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier