region-ostergotland

Höstdos till personer från 18 år i riskgrupp

Region Östergötland erbjuder nu personer som är 18 år eller äldre och tillhör en riskgrupp att få en höstdos vaccin mot covid-19.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har turen nu kommit till personer från 18 år som, enligt Region Östergötlands journalsystem, har en sjukdom, en behandling eller ett tillstånd som ökar risken för svår sjukdom.

– När antalet vaccinerade i föregående grupp fyllts på tillräckligt, så skickar vi ut erbjudandet till nästa. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika allvarlig sjukdom, och höstdosen förstärker skyddet mot covid-19, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare inom Region Östergötland.

Som vanligt skickas erbjudandet med digital post till alla som anslutit sig till det, i annat fall kommer det till den vanliga brevlådan.

Höstdosen tas på vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala, samt på vårdcentraler.

När sprutan ges ska det ha gått fyra månader sedan den senaste vaccinationen.

Text: kommunikationsenheten

Sjukdomsrisk

Generellt gäller att risken för att bli sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder.

Olika sjukdomar, behandlingar och tillstånd kan göra att risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar även i yngre åldrar. Det gäller exempelvis organtransplantation, aktuell cancerbehandling, blodcancersjukdomar, fetma, diabetes, kronisk lungsjukdom, stroke/demens, leversjukdom, nedsatt njurfunktion, hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni, Downs syndrom, neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion, annan immunhämmande sjukdom eller behandling.

Mer information: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier