region-ostergotland

Folke Sjöberg ny ordförande för världsorganisation

Folke Sjöberg, professor och överläkare vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping, har utsetts till ny ordförande för världsorganisationen för brännskadevård, ISBI. – Ett ärofyllt uppdrag som jag ser fram emot, säger han. I grunden handlar det om att bistå med kompetens och säkra kvaliteten i brännskadevården över hela världen.

International Society for Burns Injuries, ISBI, är en världsomspännande organisation för brännskadevård med 1 400 medlemmar från alla kontinenter, de flesta läkare. I månadsskiftet augusti-september höll organisationen sin världskonferens i Mexico och då valdes Folke Sjöberg till ny ordförande.

– Jag har varit ”president elect” i två år och ansvarade för genomförandet av konferensen i Mexico, säger han. Jag var 2007-2009 också ordförande för den europeiska brännskadeorganisationen (EBA).

Byggt upp brännskadevården

Folke Sjöberg är en förgrundsfigur inom brännskadevården i Sverige och har byggt upp Brännskadecentrum vid US, som i dag håller internationell toppklass. Han blev ansvarig för brännskadeverksamheten vid US 1996 och 2010 fick enheten sitt officiella uppdrag att bedriva rikssjukvård av brännskador.

– Brännskadecentrum vid US har en betydande lokal forskningsverksamhet och är en av de enheter i världen som har den största vetenskapliga genomlysningen av verksamheten, säger han. Regionen har verkligen satsat på brännskadevård och vi har förmodligen även de bästa lokalerna sett till alla enheter i världen.

– Det som är unikt i Linköping är att patienterna vårdas i rum som är både operationssalar och iva-salar. Brännskadade patienter är mycket infektionskänsliga och våra lokaler minskar risken för infektioner avsevärt. Patienterna kan vårdas, opereras och rehabiliteras i samma rum och det är världsunikt.

Sprider kunskap

Folke Sjöberg har arbetat kliniskt fram tills för bara någon vecka sedan, men nu kommer fokus att ligga helt på forskning, utveckling och uppdraget som ordförande för ISBI. Ordförandeperioden är två år och under den tiden räknar Folke Sjöberg med att vara en hel del på resande fot för att stärka kvaliteten i brännskadevården och sprida sin kunskap.

– Det är speciellt att gå in som ordförande när vi precis har kommit ur en pandemi och resandet är begränsat. Men uppdraget handlar om att stötta de regionala organisationerna och bidra med expertkunskap för en kvalitetssäkrad brännskadevård, utifrån de resurser som finns.

– ISBI har bland annat varit i Ukraina och undervisat om brännskadevård under året. Och i höst ska vi ha en träning med europeiska insatsgruppen vid masskadesituationer. Så vi arbetar både övergripande med exempelvis behandlingsrekommendationer och går även in som experter i specifika situationer.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier