region-ostergotland

O-husets nya innergård invigd

På fredagen invigdes O-husets nya innergård på Universitetssjukhuset i Linköping. Gården har fått en helt ny utformning med en grönskande miljö som ska ge lugn, och främja hälsa och rehabilitering.

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) var en av invigningstalarna tillsammans med vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, och hon tackade byggentreprenören, landskapsarkitekten och alla andra som planerat och skapat innergården för ett mycket väl utfört arbete.

Även socialminister Lena Hallengren (S) fanns på plats, och tillsammans hjälptes hon och Kaisa Karro åt att klippa det blågula invigningsbandet.

Möjlighet till återhämtning

Ombergsgården, som innergården vid O-huset kallas, har främst utformats för att ge möjlighet till återhämtning och rehabilitering för de cancerpatienter som finns i det omgivande huset. Även personal, anhöriga och andra besökare till sjukhusområdet har här möjlighet att hitta ett lugnt hörn bland grönskan och de slingrade gångarna.

– Miljön ska stödja måendet, så hälsoperspektivet är väldigt viktigt. Det finns också med i våra riktlinjer för hur miljöer av det här slaget ska planeras, säger Linda Dahlin, funktionsplanerare och sakkunnig när det gäller Regionfastigheters yttre miljöer.

Under planeringsarbetet har det arrangerats workshops där vårdpersonalen kunnat föra fram önskemål om hur platsen bör utformas, och vilka behov som finns.

– Jag upplever att vi hela tiden har haft en bra dialog med avdelningarna. Vårdpersonalen har varit väldigt tålig, trots allt stök som ombyggnaden har fört med sig, säger hon.

Varm vinterträdgård

Längs ena sidan av gården löper numera en inglasad del som blir en grön och varm vinterträdgård, med växtlighet från sydligare breddgrader, möblerad för såväl café, aktivitet och enskildhet.

– Här har vi inte möjlighet att hålla samma värme som i en ren innemiljö, men växterna är anpassade för att trivas även när det sker temperaturväxlingar, säger Linda Dahlin.

I och med ombyggnaden så har även tillgängligheten förbättrats, och det är nu möjligt att nå alla de terrasserade delarna av gården med rullstol.

– Jag är riktigt nöjd med helheten. Målet har varit att skapa en variationsrik och lugn grönskande miljö med många olika "rum". Här finns möjlighet att rehabträna, men också att sitta och prata. Eller dra sig undan för att sitta själv, för den som känner behov av det, säger hon.

Testades vid skyfall

Förutom att Ombergsgården har planerats om i grunden, så är den nu även utformad för att klara av stora regnmängder. Ett riktigt stresstest blev det förra helgen när Linköping fick mest nederbörd i landet. Strax över 150 millimeter regn vräkte ner, vilket är i nivå med vad som brukar komma under två månader.

– Ja, det var ett riktigt prov på om allt fungerar – och det gjorde det. Allt funkade otroligt bra. Vattnet rann undan precis som det var tänkt, säger Linda Dahlin.

Text: Gustav Borg

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier