region-ostergotland

Rwandas ambassadör besökte Region Östergötland

Första steget mot ett samarbete mellan Region Östergötland och sjukvården i Rwanda togs när landets ambassadör i Sverige, Diane Gashumba, nyligen besökte Linköping. Hur samarbetet kan se ut är för tidigt att säga, men riktar sig i huvudsak mot Rwandas mödravård och primärvård.

I veckan gästade Rwandas ambassadör, Diane Gashumba, Region Östergötland för att bland annat få veta mer om hur primärvården och mödravården fungerar i länet.

Besöket arrangerades av Internationella medicinska programmet (IMP), som är en del av Katastrofmedicinskt centrum. IMP organiserar specialiserade team som samarbetar med sjukvården i länder som av olika anledningar behöver stöd, till exempel när det gäller mödravård. Målet är att arbetet ska ge kunskap och positiva effekter för båda parter.

Fortsatta samtal

Det är främst IMP:s projekt i Eldoret, Kenya, där personal från Region Östergötland bland annat medverkar i förlossningsvården, den neonatala intensivvården och i arbetet med patientsäkerhet, som gjort att förfrågan om ett samarbete har kommit från Rwandas ambassadör.

Ruhija Hodza-Beganovic, som är verksamhetschef för IMP, och Diane Gashumba enades om att boka in fler möten och fortsätta samtalen för att komma fram till vilka behov som kan finnas och hur de kan mötas.

– Vi är intresserade och väldigt öppna för vart det här kan leda, sa Ruhija Hodza-Beganovic.

Mindre projekt först

En dialog initieras också inom Region Östergötland för att identifiera verksamheter och medarbetare som ser en möjlighet till kunskapsutveckling i ett samarbete med Rwanda. Till att börja med brukar IMP starta med mindre projekt, som sedan kan utvecklas.

– Jag tycker om att ni vill börja i liten skala, och hälsar er välkomna till Rwanda så snart ni har möjlighet, sa Diane Gashumba.

Besöket i Linköping avslutades på Vårdcentralen Tannefors. Förutom en genomgång av den egna verksamheten så informerades där också om hur regionen arbetar för att motverka överförskrivning av antibiotika.

Text: kommunikationsenheten

Rwanda

Republik i östra Centralafrika med nära 13 miljoner invånare.

Sedan folkmordet på, i huvudsak, tutsier vid mitten av 1990-talet har landet stabiliserats och stadigt utvecklats.

Sedan millennieskiftet har den förväntade medellivslängden i landet höjts från 49 år, till 69 år (2020). Spädbarnsdödligheten har även minskat under samma period. År 2000 dog 106 barn per 1000 födslar, medan motsvarande siffra för år 2019 var 26 barn.

Källa: Utrikespolitiska institutet

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier