region-ostergotland

Dags att söka forskarskola inom Nära vård

Nu kan forskarstuderande anställda i Sydöstra sjukvårdsregionen eller kommunanställda i Östergötland, Kalmar eller Jönköping söka till Region Östergötlands nya forskarskola inom Nära vård. Ansökan är öppen till och med den 15 september.

Det är Region Östergötland som har tagit initiativet till och som finansierar forskarskolan inom Nära vård, som startar i höst. Det görs i samarbete med Linköpings universitet – som har det akademiska ansvaret – och med grannregionerna (Region Jönköpings län och Region Kalmar län) i Sydöstra sjukvårdsregionen. Kommunerna i de tre länen ingår också i samarbetet.

– Omställningen till Nära vård kommer att innebära en stor förändring av organisation och arbetsformer i hälso- och sjukvården. Det är angeläget att forskningen tidigt är med i den omställningen för att säkerställa uppbyggnad av kompetens och akademiska miljöer i alla delar av sjukvårdssystemet, överallt där patienterna finns. Det gäller i hög grad i primärvården, men också i kommunerna. Syftet med forskarskolan är att stödja den här processen, men också att skapa nätverk och stolthet över att vara en del av Nära vård, säger Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland och ordförande i forskarskolans styrgrupp.

Ansökan öppen till 15 september

Nu kan forskarstuderande som är anställda i Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län) söka till forskarskolan inom Nära vård. Det kan även forskarstuderande anställda hos en privat vårdgivare som har avtal med någon av de tre regionerna eller anställda i en kommun i något av de tre nämnda länen.

Skolan är interprofessionell och öppen för forskarstuderande, oavsett yrkeskategori, som har ett intresse för och ett forskningsprojekt som är relevant för området Nära vård.
I forskarskolan ingår två forskarutbildningskurser inom Nära vård som till exempel innehåller individen som delaktig och medskapare, e-hälsa och kommunikation och prioritering och hälsoekonomi. Forskarskolan erbjuder även nätverksskapande aktiviteter.

– En viktig del med forskarskolan är att man som deltagare får ett sammanhang och kan skapa ett nätverk med andra forskarstuderande som har samma kärna men olika perspektiv, säger Sara Bergstrand, biträdande professor vid Linköpings universitet och föreståndare för forskarskolan.

Ansökan är öppen till och med den 15 september.

Text: Cecilia Ottosson

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier