region-ostergotland

Fortsatt utbyggnad av regionens laddinfrastruktur

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för eldrivna fordon i Region Östergötlands verksamhet ska fortsätta. Nästa steg är att förse fler vårdcentraler runtom i länet med laddstolpar.

När drivmedelsstrategin för Östergötlands verksamhetsbilar beslutades 2017 var andelen fordon som drevs med fossila bränslen 85 procent. Vid årsskiftet 2021/2022 hade andelen minskat till 18 procent.

Ett led i arbetet med att minska andelen fossildrivna fordon är att bygga ut laddinfrastrukturen vid regionens verksamheter. Det har hittills gjorts vid länets tre sjukhus och vid Regionhuset i Linköping. Regionfastigheter har genomfört en förstudie kring möjligheten att bygga ut laddinfrastrukturen för övriga fastigheter, båda egna och hyrda.

Baserat på förprojekteringarna kan Regionfastigheter nu gå vidare med projektering och produktion av laddinfrastrukturen på samtliga genomlysta områden. Under första kvartalet nästa år ska laddinfrastruktur vara färdig vid Vretagymnasiet, vårdcentralerna i Skärblacka och på Vikbolandet och rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Näst på tur är vårdcentralerna i Mantorp, Ljungsbro, Österbymo, Boxholm, Linghem, Borensberg Vårdcentral, Skänninge och Åtvidaberg. Laddinfrastruktur vid vårdcentralerna i Kisa och Valdemarsviks tas med i pågående fastighetsprojekt där.

Regionstyrelsen fattade på onsdagen beslut om investeringen på 4,9 miljoner kronor och om justeringar i Region Östergötlands drivmedelsstrategi, som nu ersätts med en riktlinje. Den nya riktlinjen föreskriver att regionens verksamhetsbilar och förmånsbilar i första hand ska drivas med biogas och el, inklusive vätgas, i andra hand med etanol och i tredje hand med biodiesel eller som laddhybrid.

– Med dagens beslut tas ett viktigt steg för att nå målet att verksamhetsbilarna i Region Östergötland ska drivas fossilfritt. Utbyggnaden av laddstolpar möjliggör att fler bilar drivs med el men drivmedelsriktlinjen placerar också biogas överst i prioriteringslistan. Biogas produceras i länet, vilket kan vara betydelsefullt i beredskapssynpunkt, säger Agneta Niklasson (MP), 3:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier