region-ostergotland

Ansöker om nytt tillstånd för nationell högspecialiserad vård

Region Östergötland kommer att ansöka om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom vulvacancer. Det beslutade regionstyrelsen idag. Regionen har sedan tidigare tillstånd inom tre andra medicinska områden, däribland avancerad kirurgi vid förlossningsskador.

Att bedriva nationell högspecialiserad vård är viktigt för universitetssjukvården. I den nuvarande modellen för nationell nivåstrukturering, som trädde i kraft för fyra år sedan, har Region Östergötland har ansökt för flera områden och hittills tilldelats tre tillstånd att bedriva högspecialiserad vård med nationellt åtagande. Det gäller inom avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning, viss vård vid neuromuskulära sjukdomar och viss vård vid osteogenesis imperfecta, det vill säga medfödd benskörhet.

Region Östergötland har sedan länge rikssjukvårdsuppdrag inom avancerad brännskadevård. Regionen har också sedan tidigare ett nationellt uppdrag inom vård vid vulvacancer och tar emot cirka 20 procent av patienterna i landet. Verksamheter vill fortsätta bedriva vård och behandling av vulvacancer med samma omfattning som i nuvarande uppdrag.

– Den högspecialiserade vården är viktig för Region Östergötland, den skapar stort värde för patienterna både här i Östergötland men även nationellt. Därför är jag stolt över att vi nu ansöker om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet vulvacancer. I regionen bedrivs en mycket kvalificerad sjukvård på området som uppfyller samtliga av de särskilda villkoren i Socialstyrelsens utlysning, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Ansökan görs till Socialstyrelsen och det är nämnden för nationell högspecialiserad vård som fattar beslut om tillstånden.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier