region-ostergotland

Goda vanor sprids i ny kampanj

Nu satsar Region Östergötland på att sprida kunskap om hur man kan leva mer hälsosamt. Kampanjen "Din guide till hälsa – lägg till en god vana" tar upp de viktigaste råden för att hålla sig frisk och ska bidra till att fler känner till hur vi lever hälsosamt, både fysiskt och psykiskt.

– Den här kampanjen är viktig, eftersom vi vill att fler östgötar ska må bra. Att lägga till en god vana i livet är ju verkligen en investering för kroppen. Många drabbas av olika sjukdomar som de kanske hade kunnat undvika med bara en liten förändring i sin livsstil, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att kampanjen ska genomföras och avsatt ekonomiska medel för den. Syftet med kampanjen är att visa att det är enkelt att fatta hälsosamma beslut. Att lägga till EN god vana kan göra stor skillnad.

Professionella råd

Med hjälp av sociala medier ska de viktigaste råden och rekommendationerna inom olika levnadsvanor lyftas fram, för att öka kunskapen och peka på 1177.se som främsta källa.

– Intresset för vilka råd som gäller för att öka sin motståndskraft och leva sunt har ökat, inte minst under pandemin. Jag tror att många insåg att hur vi lever har betydelse för hälsan och då är det viktigt att hälso- och sjukvården kan visa vad det är för råd som verkligen har bevisad effekt, och var man kan hitta tillförlitlig information, säger Torbjörn Holmqvist.

Foldern Din guide till hälsa är framtagen av Region Östergötland och innehåller råd från 1177.se. Den är faktagranskad av läkare och professionella inom respektive område. Foldern ska användas som ett stöd för patienter att ändra sina levnadsvanor och är tänkt att delas ut till alla som behöver stöd att göra en förändring. Den kommer även att delas ut vid regionens hälsosamtal, som breddinförs i år.

På flera språk

Din guide till hälsa kommer att översättas till flera språk och lätt svenska för att hälsokommunikatörerna ska kunna dela ut den i så kallade Hälsoskolor som de kommer att erbjuda invånare med start under 2022.

Foldern kommer översättas till engelska, arabiska, somaliska, persiska, tigrinska och finska, samt lätt svenska.
Under hösten kommer kampanjen att synas på sociala medier, i bioreklam och på stortavlor runt om i Östergötland.

Text: kommunikationsenheten

Fakta om kampanjen

Två tredjedelar av befolkningen i Östergötland har minst en ohälsosam levnadsvana. De vanligaste ohälsosamma levnadsvanorna är fysisk inaktivitet och lågt intag av frukt och grönsaker (enligt Folkhälsorapporten 2019). Fetma och övervikt ligger på 52 procent i Östergötland.

Även psykisk ohälsa är ett ökande problem, där framför allt fysisk aktivitet men även konkreta råd för att komma tillrätta med sömn och stress är viktiga inslag som man själv kan påverka.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier