region-ostergotland

Naturbruksgymnasiet certifieras för miljöarbete

Naturbruksgymnasiet i Östergötland har miljöcertifierats. Det har nu uppmärksammats med ceremonier på både Vreta utbildningscentrum och Himmelstalunds utbildningscentrum.

Efter ett idogt arbete har Naturbruksgymnasiet i Östergötland, som består av Vreta utbildningscentrum och Himmelstalunds utbildningscentrum, miljöcertifierats enligt ISO 14001. I torsdags uppmärksammades och firades certifikatet på Vreta utbildningscentrum och i dag på Himmelstalunds utbildningscentrum.

– Vilken milstolpe det här är! Det är jättebra att vi har miljöcertifierats, men jobbet har bara börjat. Nu ska vi förvalta det här och fortsätta att utveckla miljöarbetet. Vi utbildar dagens och morgondagens naturbrukare och det är viktigt att vi gör det på ett sätt så att de sedan kan jobba hållbart och göra goda miljöverväganden, sa Ingela Appelsved, Naturbruksgymnasiets skolchef vid dagens ceremoni.

Ständigt minska miljöpåverkan

Lisa Nilsson och Lena Ring, miljöstrateger vid hållbarhetsenheten i Region Östergötland, överlämnade certifikatet till Jerker Björkdahl, kvalitets- och utvecklingsstrateg vid Naturbruksgymnasiet. De överlämnade också en symbolisk glasgåva som togs emot av Dan Rosenwall, rektor vid Himmelstalunds utbildningscentrum.

– Det är med stor glädje och stor stolthet vi lämnar över certifikatet i dag. Det här handlar i grunden om att ständigt ta ansvar för att minska sin miljöpåverkan, sa Lisa Nilsson.

Det övergripande politiska målet är att alla verksamheter i Region Östergötland ska certifieras enligt internationell miljöstandard. Lunnevads folkhögskola fick sitt certifikat i juni och sedan tidigare är barn- och kvinnocentrum, Folktandvården och Regionfastigheter certifierade.

Text: Cecilia Ottosson

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier