region-ostergotland

Region Östergötland medverkar i Almedalen

När årets Almedalsvecka inleds i Visby på söndag deltar Region Östergötland tillsammans med Linköpings kommun och Norrköpings kommun i Business Arena Almedalen. Fokus ligger på samhälls- och näringslivsutveckling.

Efter ett par år präglat av pandemin är det återigen dags för en fysisk Almedalsvecka, på plats i Visby, den 3 till 7 juli. Region Östergötland ansvarar för varumärket East Sweden, som i år medverkar i Almedalen genom ett partnerskap med Business Arena Almedalen tillsammans med Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Där kommer intressanta ämnen att lyftas, med fokus på samhälls- och näringslivsutveckling.

– I Almedalen finns möjlighet att lyfta fram vår attraktiva region, säger Richard Widén, regionutvecklingsdirektör på Region Östergötland. Många beslutsfattare från både offentlig och privat sektor finns på plats och i Business Arena kan vi möta dessa målgrupper.

Inom ramen för Business Arena Almedalen deltar talare från de tre organisationerna i flera seminarier. Måndagen den 4 juli handlar det om trygghet i våra bostadsområden. Tisdagen den 5 juli handlar det om staden som testmiljö för innovation, där Sankt Kors vd Anna-Maria Jakobsson ska berätta om exemplet Ebbepark. Senare på tisdagseftermiddagen lyfts frågan om kommuners och regioners samarbete med fastighetsägare. Där kommer regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro att tala om hur region och kommuner kan samverka när det gäller investering och etablering för att möta branschens behov, bland annat utifrån satsningen TEAM Östergötland.

– Business Arena är ett väletablerat forum och ett nav för samhällsbyggnadssektorn i Almedalen. Det är en bra arena för att lyfta vår region och våra frågor, säger Richard Widén.

Samtliga seminarier i Business Arena streamas och går att följa digitalt på Almedalsveckan Play.

Almedalsveckans program Länk till annan webbplats.

Almedalsveckan Play Länk till annan webbplats.

Almedalen på East Swedens webbplats Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Fakta

Utöver Business Arena finns deltagare från Region Östergötland i flera seminarier under Almedalsveckan, bland annat dessa:

  • Oppositionsrådet Marie Morell (M) står på scen i en rad seminarier i sin roll som ordförande för sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
  • Den 4 juli klockan 14 till 15 deltar Anna Nordström, enheten för internationell samverkan, i seminariet "Östersjösamarbete - möjligheter och erfarenheter".
  • Den 4 juli klockan 15.00 till 15.45 deltar Carl Johan Östgren, distriktsläkare, vid vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet, i seminariet "Den tysta sjukdomen drabbar var tionde svensk – hur bekämpar vi kronisk njursjukdom?"
  • Den 5 juli deltar Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland, i seminariet "Life science – en fråga som berör oss alla?
  • Den 5 juli klockan 16.30 till 17.20 deltar Daniel Moberg, allmänläkare i Region Östergötland och styrelseledamot i Distriktsläkarföreningen, i seminariet "Närmare än du tror – en riktigt bra primärvård"
  • Den 6 juli kl 13 till 15 deltar Anna Spångéus, överläkare och biträdande professor vid medicinska och geriatriska akutkliniken på Linköpings universitetssjukhus, i seminariet "Osteoporos – låt den första frakturen bli den sista".

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier