region-ostergotland

Regionen på isländsk hälsokonferens

Region Östergötland deltar med föreläsare inom sex olika områden på årets upplaga av Nordiska folkhälsokonferensen. ”Att vi fått så många ämnen godkända är ett bevis för att det finns kvalitet i det vi arbetar med inom regionen”, säger Annika Larsson, strateg på enheten för samhällsplanering.

Nordiska folkhälsokonferensen anordnas i Reykjavik, Island, och pågår mellan 28 och 30 juni. Annika Larsson är på plats för att berätta om den överenskommelse som 2018 träffades mellan Region Östergötland och länets organisationer inom idéburen sektor, alltså föreningar, studieförbund, kooperativ, stiftelser, med flera. Syftet är att stärka demokratin och utöka dialogen mellan parterna, för att tillsammans hitta lösningar på olika utmaningar i samhället. I dagsläget är 46 organisationer anslutna till överenskommelsen.

– Överenskommelsen är en motor för samverkan. Fyra gånger per år är det gemensamma stormöten. Vi har haft utbildningar om ämnen som tillgänglighet och krisberedskap, och samarbetar kring olika projektansökningar. Via överenskommelsen uppstår också nya samarbeten. Länets pensionärsföreningar har till exempel startat pensionärskollo tillsammans, säger Annika Larsson.

Hållbara levnadsvanor

De andra områden som representanterna från Region Östergötland föreläser om är ungdomsenkäten Om mig, satsningen på fysisk aktivitet inom Sätt Östergötland i rörelse, arbetet för att minska bruket av tobak och skapa stödjande miljöer för tobaksfrihet, användningen av kultur och natur som komplement till vård och behandling, samt Hälsosam uppväxt, som handlar om att främja hälsosamma och hållbara levnadsvanor för barn och unga i länet.

Dialog och lärande

Nordiska folkhälsokonferensen startade 1987. Den anordnas vart tredje år, och länderna turas om att vara arrangör. Konferensens syfte är att skapa dialog och lärande kring folkhälsa. Den vänder sig till personal inom vård och omsorg, beslutsfattare, politiker, forskare, och organisationer inom området.

– Jag har varit på flera av konferenserna tidigare. Eftersom de nordiska länderna är så pass lika när det gäller kunskapsnivån kring folkhälsa, och hur våra länder fungerar i stort, så är det lätt att ta till sig ny kunskap och överföra den till en svensk och östgötsk kontext. Graden av igenkänning är hög, säger Annika Larsson.

Text: Gustav Borg

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier