region-ostergotland

Omikrons dödlighet granskad i ny rapport

För personer som avled på sjukhus med covid-19 under den senaste pandemivågen var sjukdomen en direkt eller bidragande orsak till dödsfallet i mer än hälften av fallen. För personer med covid-19 som dog utanför sjukhus var andelen något lägre. Det visar en ny rapport från Region Östergötland.

– Omikron klassas ju som en mildare variant av coronaviruset. Med tanke på det är det lite överraskande att vi fick en ganska kraftig topp i dödstalen under den här perioden, framför allt under februari och mars. De olika varianterna av omikron är inte ofarliga, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör.

Genom granskning av journaler har Region Östergötland undersökt den senaste pandemivågen i länet (från 1 december 2021 till 31 mars 2022) för att se om ökningen av antalet avlidna med covid-19 inträffade på eller utanför sjukhus, och i hur många fall sjukdomen orsakade dödsfallen.

"Omfattande samsjuklighet"

139 personer med covid-19 dog i länet under perioden. För drygt hälften, 54 procent, av de 65 personer som avled på sjukhus var sjukdomen en direkt eller bidragande orsak till dödsfallet. För de 73 personer som dog utanför sjukhus var motsvarande siffra lite mindre än hälften, 46 procent. (Antalet avlidna här är egentligen 74, men för en av patienterna kunde inte dödsorsaken bedömas.)

– Jämfört med de tidigare smittvågorna så kan man se att de som nu avlider i huvudsak är sköra personer med en omfattande samsjuklighet. Det gäller framför allt de som inte är inlagda på sjukhus. De har i allmänhet en högre ålder, och bor oftast på särskilt boende, säger Stefan Franzén.

Var tredje person som avled på sjukhus under perioden var ovaccinerad, medan var tionde person som dog utanför sjukhus var ovaccinerad. Det kan, enligt rapportförfattarna, peka på att hög ålder och allvarlig skörhet mer än vaccinationer påverkade antalet dödsfall.

Tre månader eller mer

Samtidigt visar rapporten att de ovaccinerades död oftare är kopplad till covid-19, än vad som gäller för vaccinerade. För 44 procent av de vaccinerade orsakade eller bidrog covid-19 till dödsfallet. För de ovaccinerade är motsvarande siffra 71 procent.
För de flesta vaccinerade, 74 procent, inträffade döden efter tre månader eller mer sedan den senaste vaccindosen, oavsett om personen vårdades på sjukhus eller inte.

– En hypotes är att vaccinet ger ett tillfredställande skydd under tre månader, men att det sedan avtar. Underlaget för vår rapport är emellertid för litet för att det ska gå att säga säkert. Det behöver studeras vidare, säger Stefan Franzén.

Dödsfallen vid bekräftad covid-19 ökade när omikron-varianten spreds Pdf, 378.6 kB.

Text: Gustav Borg, kommunikationsenheten

Bakgrund

I november 2021 upptäcktes virusvarianten omikron för första gången i Sverige. Under januari 2022 blev den dominerande i Östergötland. I samband med det försvann i stort sett de tidigare varianterna av viruset. Flera mutationer av omikron tillkom under perioden.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier