region-ostergotland

Regioner lyfter behov av ändrat EU-regelverk för biogas

Biogas spelar en viktig roll i den europeiska energiomställningen och kan bidra till att minska beroendet av rysk naturgas. Förslaget till ändrat regelverk inom EU skulle dock hämma produktionen av biogas. Det framför företrädare för Region Östergötland och ytterligare tio regioner i Sverige i en gemensam skrivelse till EU-kommissionären Margrethe Vestager.

EU:s agerande för att fasa ut användningen rysk gas och olja som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina har satt ytterligare fokus på behovet av andra energislag. EU-kommissionen lagt fram en plan, RepowerEU, för att motverka de problem och störningar på världens energimarknader som kriget har orsakat.

Biogas är ett av de energislag som förväntas spela en roll i omställningen. Det förutsätter dock att regelverket inom EU ger möjlighet till statligt stöd till biogasproduktion för industriell användning och i större volymer, understryker företrädare för Östergötland och ytterligare tio svenska regioner i ett brev till Margrethe Vestager, dansk EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor.

– Biogas kan bidra till att trygga den europeiska energiförsörjningen och minska importberoendet, och på samma gång gynna klimatomställningen och övergången till en cirkulär ekonomi. Förslaget till förändrat regelverk innebär dock att stöd till produktion av biogas endast skulle kunna ges till mindre produktionsanläggningar av typen gårdsanläggningar. De industriella produktionsanläggningar som är vanliga i Östergötland och Sverige riskerar att inte få något stöd alls, vilket vi ser allvarligt på, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Regionerna understryker i sin skrivelse vikten av att reglerna i EU:s så kallade gruppundantagsförordning ändras så att även aktörer med produktion som överstiger 400 kW kan få möjlighet till statliga bidrag utan att behöva gå igenom en tidskrävande tillståndsprocess.

De svenska regionerna har även tidigare uppvaktat EU-kommissionen i biogasfrågan. Bakgrunden till EU:s tidigare ställningstaganden är att man inte vill att produktionen av biobränsle ska konkurrera med markanvändning för livsmedelsproduktion. Biogasproduktionen i Sverige baseras till stor del på restavfall och förutom biogas ger processen biprodukter bland annat i form av gödsel.

– Våra bioraffinaderier med växtbaserad råvara ska förstås utifrån sin potential att producera både biobränsle och växtbaserat protein. Det är inte antingen mat eller energi, det är både mat och energi, poängterar Julie Tran.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier