region-ostergotland

Förprojektering för vårdcentrum i Valdemarsvik

Nu tas nästa steg i arbetet med ett framtida vårdcentrum i Valdemarsvik. I dag har regionstyrelsen beslutat att göra en förprojektering inför en eventuell fastighetsinvestering. Regionstyrelsen har också beslutat att göra en förstudie om den framtida vården i den västra länsdelen inklusive Lasarettet i Motala.

Planerna på att bygga upp ett vårdcentrum i Valdemarsvik är en del i omställningen till Nära vård. Syftet är att kunna bedriva mer av vården närmare patientens hemmiljö och skapa förutsättningar för ökad kontinuitet. Region Östergötland i samarbete med Valdemarsviks kommun gjorde 2020 en fördjupad förstudie om lokalbehov för ett vårdcentrum. Bedömningen är att det behövs grundligare analys och beräkning innan ett slutgiltigt beslut om investering kan fattas.

– Att skapa ett nytt vårdcentrum i Valdemarsvik är bra för både kommunens och länets utveckling. Beslutet vi tagit idag kommer att betyda mer vård nära patientens hemmiljö för dem som behöver. Det skapar trygghet och kontinuitet för patienterna. Utöver detta så kommer vi att öka samverkan mellan regionen och Valdemarsviks kommun och få väldigt fina och ändamålsenliga lokaler, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Förprojekteringen ska genomföras i samverkan mellan regionen och Valdemarsviks kommun. Den beräknas vara färdig fjärde kvartalet 2023 och kostnadsramen är maximalt 20 miljoner kronor.

Utveckling i västra länsdelen

Regionstyrelsen beslutade också att inleda en förstudie kring hur vården i den västra länsdelen ska utvecklas för att möta dagens och morgondagens behov. Förstudien omfattar både verksamheten vid Lasarettet i Motala och primärvården.
Även här är bakgrunden ett behov av omställning av vården, bland annat till mer nära vård. Andelen äldre ökar och det totala behovet av hälso- och sjukvård ökar samtidigt som resurserna är begränsade, vilket ställer hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Samtidigt ger utvecklingen av teknik och arbetssätt nya möjligheter att möta behoven.

Sedan 2015 har ett teknikutrustningsprojekt pågått vid Lasarettet i Motala och samtidigt har en lokalförsörjningsplan arbetats fram. Förstudien blir ett underlag för kommande beslut, och ska inte bara omfatta verksamheten vid lasarettet utan hela den nära vården inklusive primärvården i den västra länsdelen.

– Lasarettet i Motala är viktigt för helheten i vården i Östergötland. Dagens beslut innebär att vi ger ett brett uppdrag att utreda hur LiM på allra bästa sätt kan fortsätta bidra till östgötarnas sjukvård, säger Kaisa Karro.

Text: Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier