region-ostergotland

Förlängt avtal med Capio på Lasarettet i Motala

Region Östergötland förlänger avtalet med Capio inom kirurgi, ortopedi och anestesi- och operationsverksamhet vid Lasarettet i Motala i ytterligare två år. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen. Nämnden förlänger även överenskommelsen om partnerskap med föreningen Novahuset, som arbetar mot sexuellt våld.

Ortopedi, kirurgi och anestesi- och operationsverksamheten på Lasarettet i Motala har bedrivits i privat regi sedan 2009. Det nuvarande avtalet med Capio trädde i kraft i april 2019 och löper i fyra år med möjlighet till förlängning i upp till fyra år. Dagens beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) innebär att avtalet förlängs till den 31 mars 2025.

Capio Specialistvård i Motala bedriver elektiv, planerad, vård inom bland annat höft- och knäortopedi. Under covid-19-pandemin har Capio bidragit i pandemivården genom att sända operationslag till Universitetssjukhuset i Linköping, bemanna vårdlag i närsjukvården på Lasarettet i Motala och ingå ett subakut ortopediskt flöde för att bidra till en jämlik vård i länet.

– Vi gör bedömningen att det är bra för patienterna och rätt att förlänga avtalet. Den medicinska kvaliteten har varit mycket god och patienterna har varit nöjda. En god vård ska alltid komma i första rummet. Nu kommer vi också att ta grepp om den fortsatta utvecklingen vid Lasarettet i Motala, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd.

Partnerskap mot sexuellt våld

Region Östergötland har sedan 2020 ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Novahuset, en ideell förening som arbetar mot sexuellt våld. Novahusets arbete omfattar stöd, förebyggande och uppsökande verksamhet. Målgruppen är personer som är, har varit eller riskera att bli utsatta för sexuellt våld, fysiskt eller på internet.
Det nuvarande avtalet löper ut vid årsskiftet och förlängs nu till den 31 december 2024. Region Östergötland avsätter 700 000 kronor per år för överenskommelsen, som omfattar tre delar. Det handlar om att utveckla informations- och utbildningsinsatser i samverkan med regionen, att erbjuda råd och stöd till målgruppen och att testa och utvärdera nya metoder för att tidigt möta och fånga upp utsatta barn och unga på sociala medier.

– Novahuset gör ett fantastiskt arbete med att både förebygga sexuellt våld, hjälpa de som utsatts samt utbilda och informera. Det finns en stor outnyttjad kraft och kunskap i idéburen verksamhet som samhället verkligen behöver, säger Lena Micko (S), regionråd.

Klimatrehabilitering upphandlas

HSN fattade också beslut om att ta fram en kravspecifikation och inleda en ny upphandling av klimatrehabilitering för vuxna patienter med psoriasis och att genomlysa möjligheterna till intensivrehabilitering för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom och vuxna med neurologiska sjukdomar eller skador. Syftet med upphandlingen är att ge aktuella patientgrupper tillgång till intensiv rehabilitering i stimulerande miljö under en längre sammanhållen träningsperiod, med målsättning att uppnå förbättrad funktion och livskvalitet.

– Det är viktigt att psoriasispatienter som behöver klimatrehabilitering får det. Det finns beprövad erfarenhet som visar att både intensivrehabilitering och klimatet är viktiga faktorer för att uppnå förbättrad funktion och livskvalitet för psoriasispatienterna, säger Torbjörn Holmqvist (S), regionråd.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier