region-ostergotland

Att bli mamma som äldre eller som ensamstående förenat med risk

Äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet. Även deras barn får i högre utsträckning sjukdomsdiagnoser tidigt i livet. Malin Lindell Pettersson har tittat närmare på hälsan hos dessa grupper i sin doktorsavhandling.

Allt fler väntar med att bilda familj tills de blivit äldre. Det märks bland annat på att fler kvinnor i åldern 40 år och uppåt föder barn. Sedan år 2016 är det möjligt för ensamstående kvinnor i Sverige att få barn med hjälp av assisterad befruktning med donerade spermier, så kallade solomödrar, säger Malin Lindell Pettersson.
– Högre ålder vid graviditet ökar risken för att kvinnan ska få komplikationer. Även att vara ensamstående förälder och att som barn växa upp med en ensamstående förälder kan vara förknippat med stress och minskat välbefinnande, säger Malin Lindell Pettersson, psykolog vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och nybliven doktor vid Linköpings universitet.

Hennes avhandling visar att äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet. Även deras barn får i högre utsträckning sjukdomsdiagnoser tidigt i livet. Det har också betydelse om kvinnan är ensamstående eller om hon bor tillsammans med en partner. Forskarna har delat in familjekonstellationerna i två grupper, utifrån uppgift om civilstånd i Medicinska födelseregistret. I en studie ser de att ensamstående kvinnor har signifikant ökad sannolikhet för att diagnostiseras inom specialistsjukvården jämfört med sammanboende kvinnor, oavsett ålder, vilket överraskade henne.

– Likaså tycker jag att det är förvånande att barn till ensamstående har fler diagnoser inom det psykiska området redan i åldern upp till fem år jämfört med barn till sammanboende föräldrar, säger Malin Lindell Pettersson.

De kvinnor i registerstudierna som var ensamstående i början av graviditeten kan ha varit det av flera anledningar. Malin Lindell Pettersson menar att utgångsläget för ensamstående mammor kan spela stor roll för hur graviditet, förlossning och föräldraskap blir. Det är skillnad i utgångsläge för kvinnor som blivit oplanerat gravida, genomgått en separation eller förlorat sin partner tidigt under graviditeten, jämfört med om kvinnan själv väljer att gå in i graviditeten och föräldraskapet som ensamstående.

Textansvarig: kommunikationsenheten

Om avhandlingen

Women giving birth at an advanced age – obstetric and neonatal outcomes, health and social support Länk till annan webbplats. lades fram av Malin Lindell Pettersson den 11 2022 mars vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet. Gunilla Sydsjö, Elizabeth Nedstrand, Agneta Skoog Svanberg, Claudia Lampic och Evangelia Elenis forskar också i gruppen.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier