region-ostergotland

Svåra sömnproblem ökar risken för smärtspridning

Sömnproblem (insomni) är vanliga hos patienter som söker specialiserad vård för långvarig smärta. Det visar psykologen Tobias Wiklunds avhandling från Linköpings universitet.

På senare år har kronisk och återkommande smärta uppmärksammats som egna tillstånd som interagerar med både perifera och centrala delar av nervsystemet och immunsystemet. En potentiell riskfaktor att utveckla kronisk smärta är att ha sömnproblem, svårigheter att somna på kvällen eller upprätthålla sömnen under natten.

- Höga nivåer av insomnisymtom ökar risken för att smärtan sprider sig i kroppen. Vanliga smärtbehandlingar leder endast till begränsade förbättringar av sömnen, och det finns ett behov av att utveckla behandlingar som inriktar sig på att förbättra sömnen, säger Tobias Wiklund, psykolog vid Sinnescentrum i Region Östergötland, och doktorand vid LiU.

Fysisk träning och KBT

Avhandlingen visar också att fysisk träning har positiv effekt på att minska smärtintensitet och sömnbesvär, men att den det finns andra behandlingar som har större effekt på sömnen.

Kognitiv beteendeterapi via nätet visade sig ge den snabbaste effekten jämfört med gruppen som behandlades med tillämpad avslappning. Effekten avtog dock med tiden, och efter sex månader syntes ingen skillnad mellan grupperna som fått KBT via nätet respektive avslappningsövningar.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier