region-ostergotland

Fortsatt viktigt att hindra smittspridning

Antalet covid-19-fall minskar tydligt i länet och nationellt. Omikronvarianterna av viruset ger också lindrigare sjukdom hos de flesta. Nu anpassar Region Östergötland riktlinjerna efter det nya normalläget, men skydd mot smitta är fortsatt viktigt. Smittsäkra besök fortsätter att gälla, vilket innebär max en besökare, eller medföljande, per patient.

– Pandemin har tydligt visat hur viktigt det är att undvika att virus och smittor sprids inom sjukvården. Det gäller inte bara covid-19, utan även vanlig influensa och andra sjukdomar. Vi behöver skydda de som är sköra. Det perspektivet fortsätter att vara viktigt även framöver, säger Magnus Burström, enhetschef för Smittskydd och vårdhygien inom Region Östergötland.

Max en besökare per patient rekommenderas på vårdavdelningar, liksom en medföljande till mottagningar och undersökningar. Besökare/medföljare ska vara friska och symtomfria. Viktigt är också att fortsätta hålla avstånd till andra personer än den man besöker/följer med.

– Östgötarna kommer att märka en skillnad inom sjukvård och omsorg, jämfört med hur det var före pandemin. Det hänger ihop med de många lärdomar vi gjort under de här åren. Genom att fortsätta med smittsäkra besök så får vi färre personer i regionens lokaler, och med minskad trängsel minskar vi risken för smittspridning. Att hålla avstånd är ju det mest effektiva sättet att skydda sig från virus, säger Magnus Burström.

Kravet på att Region Östergötlands personal alltid ska bära munskydd vid patientnära vård tas nu bort, men munskydd är fortsatt ett verktyg som kan plockas fram igen om det visar sig nödvändigt.

– Vi vet att det kommer en influensa varje år, men i övrigt är det svårt att förutse vad som händer i höst, exempelvis med spridningen av coronaviruset, säger han.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier