region-ostergotland

”Uppdraget är en chans att hjälpa fler”

I slutet av förra året fick Region Östergötland tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård med avancerad kirurgi för kvinnor som drabbats av underlivsskador vid förlossning. Målet är att de första remisserna ska tas emot i höst. Patienter från hela landet ska få bedömningar och vård på Universitetssjukhuset i Linköping.

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) bedriver sedan många år avancerad kirurgi och annan vård för kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning. Utredning och behandling görs tillsammans med bäckenfunktionsenheten.

– Kvinnor som drabbas av läckande tarm som en förlossningsskada kan ofta bli hjälpta av kirurgi. Det nationella uppdraget är en chans att hjälpa fler, men också att höja kunskapen om ändtarmsmuskelskador och vilken behandling som gör bäst nytta, säger Eva Uustal, överläkare på kvinnokliniken.

Vården utvecklas

För US innebär beslutet en möjlighet att fortsätta utveckla specialistvården som bedrivs inom området "avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning". Eva Uustal brinner för att förbättra förlossningsvården och arbetar sedan tre decennier med vård, utbildning och forskning på området.

– Vi kan mycket mer om förlossningsskador i dag, men det finns en hel del kvar att göra för att vården ska bli mer jämlik över landet. En viktig förutsättning är välutbildad personal och tillgängliga vårdresurser, så att alla kvinnor som söker vård när det inte har blivit bra blir tagna på allvar, säger hon.

Bristningar på ändtarmsmusklerna är en ovanlig förlossningsbristning. Oftast läker de väl efter att de sytts, men en del kvinnor får bestående skador med läckande tarm länge efteråt. Detta påverkar livskvaliteteten negativt. Med rätt kirurgi kan funktionen i tarmen ofta återställas. I andra fall kan besvären lindras även om de inte kan botas. Fysioterapi och livsstilsråd är till god hjälp.

Från första oktober

Det är US som tillsammans med Danderyds sjukhus kommer att bedriva den högspecialiserade vården vid förlossningsskador. Just nu pågår arbetet med att planera hur samarbetet mellan de båda sjukhusen ska se ut. Målet är att de första remisserna ska tas emot från och med första oktober i år.

– Vår uppskattning är att det handlar om ungefär 70 till 80 patienter per år och sjukhus. Det ger två till tre operationer i veckan på respektive klinik, säger Elizabeth Nedstrand, verksamhetschef och överläkare vid kvinnokliniken på US.

Det nya uppdraget innebär också att antalet vårdplatser behöver utökas.

– I dag har vi tolv platser på avdelning 21 för all gynekologisk slutenvård i Linköping, men vi räknar med att de behöver utökas till åtminstone femton vårdplatser från och med i höst säger Elizabeth Nedstrand.

Text: kommunikationsenheten

Nationell högspecialiserad vård

Avser offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet. De ska uppfylla särskilda krav på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Regionerna ansöker om tillstånd för att utföra vården, och Nämnden för nationell högspecialiserad vård fäller sedan avgörandet. Nämnden är utsedd av regeringen, leds av Socialstyrelsens generaldirektör och består av politiker från sjukvårdsregionerna.

Region Östergötland har, genom US i Linköping, hittills tilldelats högspecialiserad vård inom följande områden:

  • Rekonstruktiv kirurgi efter förlossning
  • Osteogenesis imperfekta, (en form av ärftlig benskörhet)
  • Neuromuskulära sjukdomar

Enligt ett tidigare system med rikssjukvård är US också en särskilt utsedd enhet för svåra brännskador, och har ett nationellt uppdrag för vård av patienter med vulvacancer.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier