region-ostergotland

Två patienter från Ukraina till Universitetssjukhuset i Linköping

Region Östergötland har tagit emot två patienter från det krigsdrabbade Ukraina. Patienterna flögs på tisdagen till Sverige för vård vid Universitetssjukhuset i Linköping.

De medicinska evakueringarna är en del av det samlade hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina från Sveriges sida och samordnas inom EU. Det handlar om att ta hand om patienter som lider av sjukdomar eller tillstånd som kräver sjukhusvård och transportera dem till sjukhus i Sverige.

På tisdagen tog Region Östergötland emot de två första patienterna, som nu får specialistsjukvård på Universitetssjukhuset i Linköping.
– Det känns bra att vi och de andra universitetssjukhusen i landet gemensamt kan bidra och ta emot människor som behöver vår hjälp, säger centrumchef Eva-Lena Zetterlund, som är Region Östergötlands kontaktperson för den medicinska evakueringen.

Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland har fått Socialstyrelsens uppdrag att tillsammans med representanter från de medverkande regionerna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordna och leda processen för mottagande och fördelning av evakuerade patienter bland de sju regioner som har universitetssjukhus.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier