region-ostergotland

Teamarbete avgörande i situationer där patienter och medarbetare kan skadas

Händelser där patienter och personal skadas väcker starka negativa känslor hos vårdens medarbetare. Ett bra teamarbete har betydelse för patientsäkerheten och tillit till chef och kollegor är avgörande i kritiska situationer. Det visar ny forskning om hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö, genomförd av forskare från Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Örebro län.

Över 100 000 patienter drabbas av en vårdsskada varje år och många som arbetar inom hälso- och sjukvård skadar sig på jobbet. Vården arbetar aktivt för att förebygga sådana händelser. I forskningsprojektet "Patient and Workers Safety Study" (PAWSS) har 34 medarbetare från olika regioner intervjuats om incidenter när både patienten och medarbetaren har skadats, eller löpte risk att skadas. Sammanlagt rapporterades 71 sådana händelser. Situationer där det är vanligt förekommande är vid hot och våld, personförflyttningar och lyft, fallolyckor, visar studien.
– Vi ser att medarbetare inom hälso- och sjukvården har patientens bästa för ögonen, på bekostnad av sin egen säkerhet och hälsa. Det kan vara när något snabbt händer som de behöver agera på. Även om man vet vad som är rätt så kan förutsättningarna saknas i stunden, säger
Charlotte Wåhlin, docent och ergonom vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland och Institutionen för Hälsa, medicin och vård vid Linköpings Universitet.

Teamarbete och tillit viktigt

Lite överraskande visar studien hur teamarbete och tillitsbaserade relationer hänger samman med säkerheten. Det handlar bland annat om hur medarbetarna agerar vid risker, proaktivt och koordinerat, eller om gruppen har en hög grad av riskacceptans.

– Vi slogs av hur djupt medarbetarna drabbades av negativa känslor efter händelser där patienter hade skadats, och där de själva också skadats. Den emotionella påverkan kunde sitta i och återupplevas en lång tid efteråt, säger Susanne Kvarnström, HR-strateg i Region Östergötland och en av forskarna bakom studien.

Utbildningar och organisation

Betydelsen av ett fungerande samspel i teamet var stor både före, under och efter händelsen. Med otydliga roller och brist på tillit blev det svårare att hantera en kritisk situation. Det var också av stor betydelse att känna tillit till chefen och teamet, för att kunna berätta och få stöd att bearbeta händelsen efteråt.

Utbildningar och översyn av organisationen behövs för att minska händelserna och sjukskrivningar efteråt, visar rapporten. Chefen har en viktig roll och behöver få stöd från ledningen. Alla vårdens medarbetare behöver få kunskap om risker och stöd till kollegor.

Röster ur studien:

"Det var bara att köra på. Jag tänkte inte alls på mig själv och att nånting skulle kunna gå snett, utan det var bara patienten i fokus" (sjuksköterska).

"Problemet var ansvarsfördelningen, eftersom den här undersköterskan var mer erfaren, och jag kom in som extraresurs. Hon hade förberett och ville bestämma. Så rollfördelningen blev omkastad från början, så jag vågade inte stå på mig för att invänta ytterligare en kollega innan vi började förflytta patienten" (fysioterapeut).

Text: Maria Carlqvist

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier