region-ostergotland

Intensiv planering inför sommaren i sjukvården

Vården i Östergötland liksom i stora delar av övriga landet går mot en sommar som kommer bli extra ansträngd bemanningsmässigt. Ledningen för hälso- och sjukvården har arbetat intensivt med att planera inför sommaren. Målet är att möta patienternas behov av vård, samtidigt som medarbetarna ska kunna få sin välbehövliga ledighet.

– Som invånare kan man känna sig trygg med att söka vård i sommar och att vården finns där om man behöver den, säger vårddirektör Jessica Frisk.

Hälso- och sjukvårdens ledning och de enskilda verksamheterna har arbetat sedan i höstas med att planera inför sommaren. Liksom tidigare somrar minskas antalet vårdplatser på sjukhus och vård som kan vänta flyttas fram till efter sommaren. Resurserna koncentreras till akut vård och vård som inte kan vänta.

– Många medarbetare har varit engagerade i att planera bemanning och vårdplatser och vi har genomfört en rad åtgärder för att stärka och effektivisera samverkan på olika nivåer och för att skärpa våra gemensamma rutiner inför sommaren. Alla har gjort sitt bästa, och kommer fortsätta att göra det, för att värna både patienter och medarbetare, säger vårddirektör Jessica Frisk.

Arbetet med att rekrytera sommarvikarier påbörjades tidigt och det har varit en större utmaning än tidigare år. På kliniker där pusslet inte har gått ihop har medarbetare erbjudits extra ersättning för att flytta hela eller delar av semestern.

– Våra medarbetare behöver verkligen sin återhämtning och fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommaren, så att flytta semesterveckor är bara aktuellt i undantagsfall när läget inte kan lösas på annat sätt, säger Jessica Frisk.

Samarbete kring vårdplatser

Region Östergötlands sjukhus och kliniker har sedan lång tid ett nära samarbete kring vårdplatser. Samverkan sker även inom Sydöstra sjukvårdsregionen och vid behov även nationellt.

– Coronapandemin har lärt oss mycket om hur vi kan arbeta tillsammans och hjälpas åt i lägen när det är högt tryck. På ledningsnivå finns det planer och beredskap för att kunna hantera ansträngda lägen på ett bra sätt. Det är en styrka att vi är ett sammanhållet sjukvårdssystem i Region Östergötland, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

Regionen har också en nära samverkan med länets kommuner kring utskrivningsklara patienter som behöver plats på särskilt boende.

– Sjukhusen är beroende av att kommunerna snabbt tar emot utskrivningsklara patienter så att vårdplatserna kan nyttjas av dem som bäst behöver dem, säger Ninnie Borendal Wodlin.

Gör vårdärenden i god tid

För att underlätta för sig själv och för sjukvården i sommar är det bra om man passar på att göra sina planerade vårdärenden i god tid innan semestern, påpekar vårddirektörerna. Det kan handla om att förnya recept, vaccinera sig eller förlänga läkarintyg. Många av ärendena kan göras genom e-tjänster på 1177.se.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier