region-ostergotland

Lunnevad certifieras för sitt miljöarbete

Nu har Lunnevads folkhögskola miljöcertifierats. Det uppmärksammades och firades vid en ceremoni på skolan i fredags.

– Folkhögskolan skapar hållbara människor som bidrar till en hållbar värld. I det måste även skolan vara hållbar och certifieringen skapar verktyg, synliggör arbetet och sätter tryck på fortsatt utveckling. Miljöcertifieringen är en del i det utvecklingsarbete som sker på skolan, som har drivits med stor framgång och som kommer att fortsätta de kommande åren, sade Martin Tollén, vice ordförande för regionutvecklingsnämnden.

Han överlämnade certifikatet till Lunnevads rektor Lena Sahrblom vid personalens sommarlunch i fredags. Lisa Nilsson och Lena Ring, miljöstrateger från regionens hållbarhetsenhet, närvarade också och överräckte en symbolisk present till skolan.

Det övergripande politiska målet är att samtliga verksamheter inom Region Östergötland ska certifieras enligt internationell miljöstandard. Tillsammans med Lunnevads folkhögskola har nu även Naturbruksgymnasiet kommit i mål, men det uppmärksammas vid ett senare tillfälle. Sedan tidigare är barn- och kvinnocentrum, Folktandvården och Regionfastigheter certifierade.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier