region-ostergotland

Godkänd som barnanpassad verksamhet

Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har godkänts som en barnanpassad verksamhet av Nätverket för Barnanpassad vård. De har gjort en stor genomlysning av sina arbetssätt och identifierat förbättringsområden för barnens rätt. Nu har kliniken fått sitt intyg.

Det är efter självskattning, kollegial granskning och ett slutligt omdöme av nätverkets styrgrupp som barn- och ungdomskliniken har godkänts. Kliniken uppfyller alla de 43 obligatoriska kriterierna och har gott resultat i även de 24 övriga kriterierna. Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset och barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har varit samarbetspartners under arbetet. De båda klinikerna har granskat varandra.

– Det har vi lärt oss mycket av och det har varit jättebra att arbeta tillsammans och dela erfarenheter och problemställningar, säger Caroline Albrecht, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset.

Arbetet har pågått sedan 2019 och har trots pandemin kunnat genomföras. Klinikens olika professioner har samarbetat för att genomlysa sin verksamhet. De fick de jobba om några av kriterierna innan de blev godkända.

– Vi har upptäckt mycket i vårt eget arbete, både sådant vi redan gör och annat som vi ska utveckla. Till exempel har vi identifierat behov av att kvalitetsutveckla övergången mellan barn- och vuxenvården. Barn-och ungdomskliniken kan ses som ett litet sjukhus i sjukhuset. När barnen sedan går till vuxenvården finns inte längre den möjligheten och då tar primärvården och andra kliniker vid. Vi har också tydliggjort när en medarbetare ska göra en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Vi har bättre diskussioner om barnrätt på kliniken numera, säger Caroline Albrecht.

Synsättet barnanpassad vård är viktigt att ha i alla verksamheter där barn finns.

– Barn ska ges vård dels utifrån sin diagnos men också utifrån sin ålder. Det finns behov av att stärka samarbeten och samsyn så att det blir en barnanpassad vård i hela kedjan. Det gäller sjukvården i hela landet och barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset har utvecklats efter arbetet, säger Martin Price, Nätverket Barnanpassad vård.

Detta är bara början, betonar Caroline Albrecht. Nu ska kliniken fortsätta med att genomföra förbättringar och identifierade utvecklingsbehov.

– Vi hoppas att arbetet ska spridas till fler som möter barn i sin verksamhet.

Text: Maria Carlqvist

Tips

Tips till andra som vill göra arbetet för en barnanpassad vård:

  • Ta det lugnt, lyssna och lär av den klinik du granskas av.
  • Låt förändring och diskussioner växa fram.
  • Ta hjälp av olika professioner på kliniken.
    (Caroline Albrecht)
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier