region-ostergotland

Temadag: Har du råd med sociala hälsorisker på jobbet?

Arbets- och miljömedicin (AMM) för Östergötland, Jönköping och Kalmar län inbjuder till en temadag utifrån senaste kunskapen om kränkande särbehandling och mobbning.

Målgruppen för temadagen är personal verksamma inom företagshälsovård, HR, chefsfunktioner, fackligt arbete eller liknande verksamhet i främst Östergötland, Kalmar och Jönköpings län. Naturligtvis är även andra intresserade också välkomna (oavsett yrkesverksamhet eller geografisk region).

När: Tisdagen den 5 september 2023 kl. 09:30-16:30 (registrering, fika och mingel från kl. 08:30)

Var: Arbetets museum, Laxholmstorget, Norrköping

Pris: För deltagare från Östergötland, Kalmar och Jönköpings län: 1200 kr/person (exklusive moms). För deltagare från övriga landet: 2000 kr/person (exklusive moms). Lunch, fika samt eventuellt material ingår. OBS Antalet deltagare är begränsat varför snar anmälan rekommenderas!

Anmälan: Anmäl senast den 27 augusti 2023 via följande länk:
https://link.webropol.com/ep/Temadag20230905 Länk till annan webbplats.

Kontakt: Arbets- och miljömedicin, e-post: amm@regionostergotland.se

Om temadagen: Har du råd med sociala hälsorisker på jobbet?

Vad är den senaste kunskapen inom området? Hur arbetar vi för att minimera risker och för att på bästa sätt ta hand om eventuellt pågående problem? Under dagen kommer vi få en genomgång av den senaste kunskapen inom området, både forskningsmässigt och praktiskt. Alla som regelbundet möter dessa svåra frågor kommer under dagen få en ovärderlig uppdatering av kunskapsläget. Tid för nätverkande och kontaktskapande ingår också under dagen liksom möjlighet att ställa frågor och samtala om frågorna.

Presentation av talare

Stefan Blomberg är filosofie doktor och legitimerad psykolog. Han arbetar sedan 2011 på Arbets- och miljömedicin i Linköping och är Sveriges främsta expert i frågor som rör rörande mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet. Han har skrivit flera böcker och var även huvudansvarig när nationella riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker i arbetet publicerades av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) under 2021. Hans avhandling som presenterades i december 2022 handlar om riskerna med ett icke-stödjande ledarskap.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier