region-ostergotland

Förbered dig inför din praktik

Två glada kvinnor i sjukhuskläder framför en datorskärm

Välkommen att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik hos oss i Region Östergötland. Här finns information som vi vill att du läser igenom innan du kommer till oss.

Introduktion och handledare

Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med den VFU-plats/handledare du har fått för att komma överens om tider och få den praktiska information du behöver.

Under din praktik kommer du att ha en handledare. Handledaren ansvarar för din introduktion som utformas utifrån yrkeskategori. Handledaren ansvarar också för handledning utifrån kursens mål och din lärandeplan och för att göra bedömningar.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss och önskar dig välkommen till Region Östergötland!

Arbetskläder och namnskylt

Du som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) använder Region Östergötlands arbetskläder. Ett rent eget linne eller kortärmad tröja/skjorta kan användas under arbetskläderna om du vill. Du får också använda egen huvudduk. Arbetskläderna ska bytas regelbundet, helst dagligen. Dina handledare kommer informera om rutiner för klädbyte på din arbetsplats.

Arbetskläderna får endast bäras på arbetsplatsen och för ärenden inom sjukhusområdet. Du använder egna inneskor så tänk på att ta med dig bekväma sådana att byta om till. Ta också med ett hänglås att använda till skåp i omklädningsrummet.

Det är viktigt att du under hela VFU-tiden använder namnskylt. Den är till för att både medarbetare och patienter ska veta att du är student.

E-tjänstekort

För att komma åt Region Östergötlands journalsystem behövs ett e-tjänstekort. De studenter som behöver e-tjänstekort ansvarar själva för att ordna detta inför VFU. Information om hur det går till finns på Linköpings universitets studentsidor Länk till annan webbplats..

Om du förlorar ditt e-tjänstekort ska du omedelbart spärra och förlustanmäla kortet. Detta gör du genom att ringa Region Östergötlands kundtjänst på telefonnummer 010-103 60 00.

Närvaro och frånvaro

VFU är en obligatorisk del av din utbildning och den motsvarar heltidsstudier eller det skolan beslutar. Förberedelsearbete, litteraturstudier, dokumentation och liknande som har anknytning till utbildningen ingår i arbetstiden.

Om du blir sjuk anmäler du det till din handledare eller enligt rutiner som gäller på din praktikplats.

Hygienregler

Region Östergötland har särskilda hygienregler som alla måste följa och som syftar till att förebygga smittspridning.

Hygienregler för Region Östergötland Länk till annan webbplats..

Vaccination

På några av våra kliniker rekommenderar vi att du är vaccinerad mot vissa sjukdomar. Region Östergötland erbjuder dig som student att vaccinera dig i samband med att du kommer till oss. Vaccinationen genomförs på infektionskliniken.

För dig som är läkarstudent gäller ett speciellt vaccinationsprogram.

Sekretess och tystnadsplikt

Som student har du tystnadsplikt som gäller både under och efter att du har slutat din praktik hos oss. Är du osäker så fråga din handledare. Bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt hittar du i offentlighets- och sekretesslagen och i patientsäkerhetslagen. Brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.

Sekretess och åtagandeavtal Länk till annan webbplats.

Fotografering och filmning

Tillstånd krävs för att fotografera eller filma i de flesta av Region Östergötlands lokaler, i första hand för att skydda patienternas integritet och för att ge personalen arbetsro. Fotografering och filmning är inte tillåten inom regionens sjukvårdande fastigheter. Förbudet gäller även i allmänna utrymmen och entréer.

Registerkontroll

Region Östergötland är ålagda att ta registerutdrag på studerande inom ramen för LSS (stöd och serviceinsatser åt barn under 18 år inom ramen för LSS) som främst berör habiliteringen för barn. Om det finns blandade verksamheter som vänder sig till barn och vuxna omfattas även dessa i sin helhet. Verksamheter som berörs inom Region Östergötland är habiliteringsverksamhet och rättspsykiatriska kliniken.

Det innebär att:

  • Du som student ska ha utdraget ur belastningsregistret med dig första dagen annars inget tillträde till VFU-placeringen.
  • Om studenten inte har med sig utdraget görs en bedömning av verksamheten ifall det är möjligt för studerande att ”ta igen” förlorade VFU-dagar under befintlig VFU-period. Kan studenten inte ta igen tid meddelas detta till programmet.

Tobaksfri arbetsplats

Region Östergötland är en tobaksfri arbetsplats.

Tobaksfri hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.

Utvärdering

För att kunna utveckla och förbättra för våra studenter vill vi gärna ta del av dina upplevelser från din VFU. En elektronisk enkät för utvärdering skickas till studenter från Medicinska fakulteten, Linköpings universitet i samband med avslutning av VFU.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier