region-ostergotland

Medicinsk kvalitet

Via Sveriges kommuners och regioners (SKR) applikation Vården i siffror och genom Socialstyrelsen rapporter och öppna statistik, har vi goda möjligheter att redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och socialtjänst.

Syfte

Syftet med SKR:s Vården i siffror och Socialstyrelsens publikationer inom området är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Ett annat syfte är att ge insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer och vad du som medborgare får för pengarna.

Vården i siffror Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

De löpande nationella jämförelserna inom hälso- och sjukvård är en viktig del i Region Östergötland uppföljning av medicinska resultat.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier