region-ostergotland

Könsbekräftande kirurgi

Universitetssjukhuset i Linköping (US) har en framträdande roll, nationellt och internationellt, när det gäller könsbekräftande kirurgi. US gör flest operationer i Norden av personer med könsdysfori.

Ett hundratal män och kvinnor genomgår varje år en könsbekräftande operation vid Universitetssjukhuset i Linköping. De flesta patienterna kommer från Sverige, följt av Island och Norge, men kliniken tar också emot patienter från andra delar av världen.

Operationer med unik metod

Universitetssjukhuset är det enda sjukhus i Sverige som har kompetens att utföra alla typer av könsbekräftande operationer från kvinna till man eller från man till kvinna. Unikt för US är en relativt ny metod där man med hjälp av klitoris gör en liten, men helt funktionsduglig penis vid korrektionsoperationer från kvinna till man. Universitetssjukhuset i Linköping är ett av de sjukhus i världen som har gjort flest operationer med den metoden.

Det är en mycket lång process, minst två år, innan en person kan få tillstånd från Socialstyrelsen att genomgå en könsbekräftande operation. Först görs omfattande utredningar och därefter har patienten kontakt med endokrinolog (hormonspecialist), logoped, urolog, gynekolog och slutligen en kirurg.

Aktivt forskningsarbete

Verksamheten sker vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken som driver ett aktivt forskningsarbete inom området könsbekräftande kirurgi, i nära samarbete med Linköpings universitet. Ett forskningsprojekt handlar till exempel om att utveckla klitorisplastiken, genom att odla de celler som finns i klitoris för att försöka göra större, funktionella penisar. Vid kliniken bedrivs även ett omfattande forskningsarbete för att följa upp och utvärdera resultaten av de utförda ingreppen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier